donderdag 21 juli 2022

Kennissessie: Toekomstmuziek Fonds 21

Foto: Janiek Dam

Ruim honderd genodigden waren woensdag 6 juli aanwezig bij Toekomstmuziek in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam, het evenement van Fonds 21 dat volledig in het teken stond van de nieuwe muziek. Doel van het evenement was om met professionals, collega’s en liefhebbers stil te staan bij de huidige stand van zaken van het genre, kennis uit te wisselen en een blik te werpen op de toekomst. Toekomstmuziek was tevens het moment waarop Fonds 21 afscheid nam van onze langstzittende adviseur Marijke Evers. Marijke heeft binnen het fonds veel betekend voor de nieuwe muziek. De titel van het evenement is dan ook vernoemd naar de gelijknamige programmaregeling die zij in 2015 voor Fonds 21 heeft opgezet om het genre meer bekendheid te geven bij een breder, met name jonger publiek.

 

Het evenement bestond uit een gesproken column, livemuziek en een panelgesprek. Ook was er na afloop een borrel, waar de aanwezigen elkaar konden ontmoeten. De presentatie van Toekomstmuziek was in handen van Giovanca Ostiana.

Gesproken column

De middag opende met een column van Janne Piksen. Piksen werkt als componist, performer, theatermaker en installatiekunstenaar en doorliep na diens afstuderen een tweejarig talenttraject bij muziektheatergezelschap de Veenfabriek. Daarnaast is Piksen onderdeel van Pensive Vivifier, een kunstcollectief dat actief is op YouTube, Google Drive en sociale media. Tijdens Toekomstmuziek deelde Piksen in woord en beeld diens gedachten over de toekomst van de nieuwe muziek, waarbij eigen ervaringen als componist en kunstenaar het uitgangspunt vormden. De Engelstalige column was opgedeeld in vier thema's: unlearning, quoting, decentralising authorship, musical approach to meaning. Voor de column werkte Piksen samen met Teun Wolters en Larisa David. 

Livemuziek

Aansluitend op de column volgde een optreden van Genevieve Murphy en Andy Moor. De Schotse componist Murphy combineert performance- en visuele kunst met hedendaagse klassieke muziek. Andy Moor is een free-jazz gitarist die experimentele rock speelt. Op Toekomstmuziek speelde het duo het gezamenlijk ontwikkeld stuk ‘The One I Feed’, dat onder meer bestond uit spoken word van Murphy gecombineerd met gitaarimprovisaties van Moor.   

Panelgesprek

Wat is de stand van zaken binnen de nieuwe muziek? Wat zijn de uitdagingen waar de nieuwe generatie makers voor staan? En wat zijn de mogelijkheden in het bereiken van een nieuw, met name jonger publiek? Daarover ging presentator Giovanca Ostiana in gesprek met Aart Strootman (componist, gitarist en uitvinder van nieuwe muziekinstrumenten), Renske Vrolijk (componist), Tijn Wybenga (componist en bandleider) en Yannick Noomen (artistiek leider Nineties Productions). Het leverde een interessant gesprek op dat integraal is te zien via onderstaande video. 

Kennisdeling

Fonds 21 is niet enkel financier van projecten, sinds 2021 faciliteren we ook kennisdeling. We organiseren bijeenkomsten om kennis, ervaringen en succesfactoren te delen. Dat doen we in kleine, besloten sessies, maar ook in de vorm van grote evenementen als Toekomstmuziek. Door organisaties aan elkaar te koppelen, urgente onderwerpen te agenderen en de opbrengsten ervan te ontsluiten, willen we een actieve bijdrage leveren aan het versnellen van ontwikkelingen in de sectoren waarbinnen we actief zijn. Vragen over onze kennissessies? Neem dan contact op Shiko Boxman via mail of via 030 – 2337600.
 

 

Alle foto's van Toekomstmuziek zijn te vinden op onze Facebookpagina.