maandag 24 oktober 2022

Verslag: kennissessie pilot systeemverandering Jongeren & Maatschappij

Fonds 21 vindt het belangrijk dat alle jongeren kansen krijgen hun grenzen te verleggen en nieuwe ervaringen, vaardigheden en kennis kunnen opdoen. Daarom ondersteunen we projecten voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar die een zetje kunnen gebruiken, zowel binnen als buiten de muren van onderwijsinstellingen. In het vergroten van de ontwikkelingskansen van jongeren spelen echter niet alleen de jongeren zelf een belangrijke rol: de context is minstens zo belangrijk. Als systemen en beleid politieke weeffouten bevatten, is financiering van projecten die zich enkel richten op vaardigheden van jongeren niet afdoende. In 2022 is Fonds 21 daarom een pilot gestart met een viertal organisaties die zich richten op het vergroten van kansengelijkheid onder jongeren middels het aanjagen van systeemverandering. Met de pilot Systeemverandering wil Fonds 21 verkennen hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de positie en kansengelijkheid onder en voor jongeren op een wetgevend- en beleidsmatig niveau. De pilot geeft ons ruimte om kleinschalig en gecontroleerd te onderzoeken welke methode en werkwijze voor ons passend zijn.

 

Op donderdag 6 oktober organiseerden we in Utrecht een besloten kennissessie met de vier deelnemende organisaties: sQuare, Samenwerkingsverband Kansengelijkeid en Burgerschap, Diversion en IMC Weekendschool. Doel van deze bijeenkomst was om kennis en ervaringen uit te wisselen over beleidsbeïnvloeding, als onderdeel van systeemverandering. De sessie werd begeleid door Wallaert en Kusse Public Affairs (WKPA), een bureau voor eerlijke lobby voor de publieke- en non-profit sector.

Kennisdeling

Onder leiding van Tino Wallaert en Judith Crabbendam van WKPA bevroegen en adviseerden de organisaties elkaar op eigen vraagstukken rond beleidsbeïnvloeding. Vragen liepen hierbij uiteen van ‘Hoe bepaal je op welk lobbydoel je het beste kunt inzetten?’ tot ‘Hoe zorg je dat beleidsbeïnvloeding doorwerkt in je hele organisatie?’. De uitwisseling leverde mooie, open gesprekken op waarin in een peer-to-peer setting gebruik werd gemaakt van elkaars kennis, kunde en vaardigheden. Deze sessie diende als eerste kennismakingssessie. In een vervolgsessie zullen de partijen verder inzoomen op een van bovenstaande vraagstukken.

Meer informatie

Het stimuleren en faciliteren van kennisuitwisseling maakt een groeiend deel uit van ons beleid. Doel hiervan is  aanvragers niet alleen financieel te ondersteunen, maar ook met praktijkgerichte kennisuitwisseling een hefboom te creëren en zo bij te dragen aan versteviging van organisaties en het realiseren van doelen. De komende tijd zullen we dan ook vaker kennissessies organiseren over onderwerpen die betrekking hebben op onze pijlers Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie. Op onze website houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vragen? Neem dan contact op met Shiko Boxman via shiko.boxman@fonds.nl of 030-2337600.