maandag 1 augustus 2022

Verslag: kennissessie inclusief werkgeverschap

In het Van Gogh Museum in Amsterdam organiseerde Fonds 21 op donderdag 30 juni een kennissessie met als thema Inclusief Werkgeverschap. De besloten bijeenkomst was de tweede in een reeks kennissessies die Fonds 21 organiseert voor instellingen die dankzij een eenmalige toekenning vanuit Fonds 21 EXTRA de komende jaren inzetten op publiekswerking op het gebied van verjonging en diversiteit. Deze instellingen zijn: Museum Boijmans van Beuningen, Nederlands Fotomuseum, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Eye Filmmuseum, Bonnefanten, Stedelijk Museum Alkmaar, Design Museum Den Bosch, Frans Hals Museum en Textielmuseum. Jonge, talentvolle professionals gaan bij deze instellingen aan de slag op het gebied van programmering, marketing en collectie en onderzoek.

 

Maar hoe en waar werf je dit jonge talent, hoe begeleid je ze en hoe behoud je ze voor je organisatie? Wat zijn de valkuilen en wat de best practices? Daarover spraken we met de HR-adviseurs van de betreffende instellingen en de interne begeleiders van de jongeren. De sessie werd geleid door Martin van Engel (adviseur diversiteit en inclusie). Ook uitgenodigd waren Shalini Poiesz (programmamanager inclusie en diversiteit bij de Gemeente Amsterdam) en Ridienne Margarita (beleidsadviseur Gemeente Amsterdam).  

Inclusie op de werkvloer

De kennissessie opende met een rondleiding van de Beeldbrekers, een groep jonge Amsterdammers met een biculturele achtergrond die het Van Gogh Museum onder andere adviseert hoe het museum relevant kan blijven voor een nieuwe generatie museumbezoekers. Beeldbrekers Ahmed Batman en Sara Aljić namen de genodigden mee naar hun nieuwe tentoonstelling Why so Serious?. Deze tentoonstelling nodigt een jong publiek uit om op een andere manier naar kunst te komen kijken en is volledig gecureerd en ingericht door de Beeldbrekers zelf.

 

Na de inspirerende rondleiding gaven Martin van Engel en Shalini Poiesz beiden een presentatie over inclusief werkgeverschap. Van Engel sprak over het begrip skill diversity en de meerwaarde van een divers personeelsbestand voor een organisatie. De presentatie van Poiesz was een inkijkje in de aanpak van de Gemeente Amsterdam op het gebied van diversiteit en inclusie. De presentaties werden gevolgd door twee break-out sessies, waarbij in kleinere groepen op beide thema’s werd ingezoomd.

 

In de workshop skill diversity van Van Engel gingen deelnemers in duo’s aan de slag met de vraag: wat moeten organisaties doen om de skills van jong (bicultureel) talent zo goed mogelijk te benutten? Enkele opbrengsten:

 

  • Maak tijd voor elkaar. Zo leer je elkaar echt kennen. Je kent elkaars verwachtingen, behoeften maar ook elkaars talent. Doe dit in zowel formele en informele gesprekken en wees nieuwsgierig naar de ander.
  • Zorg voor een goede onboarding en stop hier niet mee. Dit zorgt voor veiligheid en het gevoel dat iedereen volledig zichzelf mag zijn.
  • Beïnvloed de mindset in de gehele organisatie en zorg voor een veilige omgeving waarin organisatiebreed ruimte is voor introspectie.
  • Accepteer dat fouten gemaakt worden en dat dit nodig is om te groeien. Als mensen fouten durven te maken, daar ontstaat groei.
  • Inventariseer alle skills en talenten, ook de vaardigheden die niet in de functieomschrijving zijn opgenomen. Misschien kom je er wel achter dat collega’s ook op andere werkterreinen zeer waardevol kunnen zijn.

 

In de break-out sessie die werd geleid door Shalini Poiesz en Ridienne Margarita werd dieper ingegaan op het onderstrepen van de noodzaak van inclusie en diversiteit door de top van een organisatie. Binnen de Gemeente Amsterdam is dit thema dan ook ondergebracht in de portefeuille van de gemeentesecretaris. Belangrijke conclusies van deze sessie waren:

 

  • Diversiteit en inclusie moeten door de organisatietop worden uitgedragen. Het belang moet niet van onder komen, maar van de leider van de organisatie.
  • Wees ervan bewust dat een duurzame implementatie van inclusie en diversiteit een lange adem behoeft. Verwacht dan ook geen quick wins die juist averechts werken.
  • Meet niet de directe resultaten, maar meet op inspanningsniveau. Hoeveel inspanningen heeft je organisatie geleverd?

Volgende stap

De kennissessies van Fonds 21 zijn vraaggericht: instellingen geven zelf aan waar kennisbehoefte naar is, wij faciliteren slechts. Uit een eerdere inventarisatie blijkt dat de instellingen voor veelal dezelfde uitdagingen staan op het gebied van publiekswerking. Inclusief werkgeverschap is daar één van. Uitdagingen liggen er ook op het gebied van marketingcommunicatie en doelgroepbereik. Maandag 19 september zullen we hier een sessie over organiseren. Op onze website houden we u hiervan op de hoogte.

Meer informatie

Met het organiseren van kennissessies en de opbrengsten ervan vervolgens te ontsluiten, wil Fonds 21 een actieve bijdrage leveren aan het versnellen van ontwikkelingen in de culturele sector. Deze kennissessies organiseren we op eigen initiatief, maar we moedigen organisaties ook aan om hierin gezamenlijk op te trekken. Vragen over onze kennissessies? Neem dan contact op met Shiko Boxman via mail of via 030 2337600.