maandag 17 januari 2022

Vooruitblik: Fonds 21 in 2022

Wat gaat 2022 brengen? Wat is ons donatiebudget, wat worden de uitdagingen en welke bijdrage kunnen wij als fonds leveren om ervoor te zorgen dat ook dit jaar weer veel projecten kunnen worden gerealiseerd die van betekenis zijn voor publiek en samenleving? Net als vorig jaar begint 2022 in stilte: Nederland zit in een lockdown. Het is dan ook logisch om deze vooruitblik te beginnen met de gevolgen van de coronapandemie op onze aanvragers. De weerslag ervan op de ontwikkeling en uitvoering van projecten op het gebied van Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie blijft enorm. Toch blijven we organisaties oproepen om plannen te ontwikkelen en in te dienen. In ons beleid houden we extra aandacht voor de effecten van de pandemie op onze aanvragers, ons aanvraagproces, onze werkwijze en ons beleid. Naast de uitvoering van dit beleid en het initiëren van tijdelijke regelingen, zet Fonds 21 dit jaar in op het faciliteren en ontsluiten van kennis en het uitoefenen van invloed op systemische knelpunten die de maatschappelijke kansen van jongeren belemmeren. Ook blijft het onderwerp digitalisering hoog op onze agenda staan. Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden om publiek te bereiken én om inkomsten te genereren.

Budget

Het donatiebudget voor 2022 is vastgesteld op € 11 miljoen. Circa € 6 miljoen van het budget wordt besteed aan projecten in de podiumkunsten, beeldende kunsten, vormgeving, architectuur, film, mediakunst, digitale cultuur en literaire kunsten. Voor projecten die zich richten op het verbeteren van de maatschappelijke kansen van jongeren wordt circa € 3 miljoen uitgetrokken. Dit geld is bedoeld voor projecten waarin het 'empoweren’ van jongeren tussen 12 en 30 jaar centraal staat. Aan projecten binnen Kunst & Educatie wordt circa € 2 miljoen van het donatiebudget besteed. Het gaat hierbij om projecten die als basis professionele kunst hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Daarnaast houden we met het programma ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ extra aandacht voor jongeren die een mbo-opleiding volgen.

Systeemverandering Jongeren & Maatschappij

Fonds 21 vindt dat alle jongeren hun eigen toekomst optimaal moeten kunnen vormgeven. Daarom ondersteunen we projecten voor jongeren die een zetje kunnen gebruiken. Projecten waarin jongeren nieuwe vaardigheden leren, andere perspectieven opdoen en het gevoel krijgen dat hun stem ertoe doet. Tegelijkertijd zien we dat er soms een andere benadering vanuit ons fonds nodig is om de ontwikkelkansen van jongeren op een meer structurele manier te beïnvloeden. Wanneer er systemische weeffouten ten grondslag liggen aan problemen van jongeren, is financiering van projecten die zich enkel richten op vaardigheden niet afdoende. Er is meer nodig. Daarom zetten we dit jaar ook in op de aanpak van systemische weeffouten. We hebben een aantal organisaties uitgenodigd om plannen te ontwikkelen voor de aanpak van systemische knelpunten voor jongeren. De uitvoering ervan start in 2022.

Kennisdeling

De coronapandemie heeft het draagvlak voor een herziening van de culturele sector flink doen toenemen. Met Fonds 21 EXTRA hebben we enkele culturele organisaties en gezelschappen de mogelijkheid geboden zich te richten op de langere termijn. De instellingen richten zich hierbij op de onderwerpen digitalisering, publieksontwikkeling, behoud van kwaliteit en het betrekken van de jongere generatie. Fonds 21 organiseert dit jaar meerdere bijeenkomsten om de opgedane kennis, ervaringen en succesfactoren binnen Fonds 21 EXTRA zo breed mogelijk te delen. Door instellingen aan elkaar te koppelen en de opbrengsten ervan vervolgens te ontsluiten, wil Fonds 21 een actieve bijdrage leveren aan het versnellen van innovatie in de culturele sector.

2022

Door de weerbarstige praktijk zal het opnieuw een jaar zijn met veel uitdagingen. Dat geldt zeker ook voor onze aanvragers, zowel binnen de cultuursector als binnen het jongerendomein. We zijn doorlopend in gesprek met partijen om te vernemen wat Fonds 21 kan betekenen voor het ontwikkelen van aanbod en om de kansen te benutten die de huidige tijd zichtbaar maakt. Er is ons alles aan gelegen de verschillende sectoren weer op gang te helpen en te ondersteunen bij de ontwikkeling van projecten die van betekenis zijn voor publiek en samenleving, nu en in de toekomst. Mocht uw situatie door de nieuwe maatregelen zijn veranderd of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar via info@fonds21.nl of via 030 2337600.