dinsdag 18 mei 2021

Stand van zaken stimuleringsregeling J&M

Zestien toekenningen voor een totaalbedrag van € 358.570: dat is de tussenstand van de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona. We zijn overweldigd door de positieve reacties op ons initiatief en hopen de komende tijd meer projecten te kunnen honoreren die inzetten op het verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren in tijden van corona. Want de noodzaak om jongeren in deze periode bij te staan is groot. Velen van hen voelen zich eenzaam en/of kampen met psychische klachten. Met de tijdelijke stimuleringsregeling steunt Fonds 21 projecten die onderwerpen als eenzaamheid of gedeprimeerde gevoelens bespreekbaar maken en die handvatten geven om uit een neerwaartse spiraal te komen.

 

 

Deadlines

De stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona is geopend tot en met woensdag 30 juni 2021. In aanmerking komen enkel projecten die nog dit jaar (2021) (grotendeels) gerealiseerd kunnen worden. De verplichte vooraanvraag moet zijn verstuurd vóór dinsdag 1 juni 2021.

 

 

Toegekende projecten


Aanvrager Kunstcircuit Deventer
Projectnaam Mind set College tour pilot
Omschrijving Online talkshow waarin angst en depressie onder jongeren bespreekbaar wordt gemaakt.
Toegekend bedrag € 19.479

Aanvrager Leer Zelf Online
Projectnaam ABCDate Den Haag
Omschrijving On- en offline platform voor contactbemiddeling voor jongeren met een verstandelijke beperking, dat wordt uitgebreid met jongeren die buiten een instelling wonen.
Toegekend bedrag € 10.000

Aanvrager Move Forward Foundation
Projectnaam Individuele trainingen en groepsworkshops voor jongeren in opvanglocaties
Omschrijving Individuele trainingen en groepsworkshops voor jongeren die wonen in Nederlandse opvanglocaties en als gevolg van de coronacrisis weinig omhanden hebben.
Toegekend bedrag € 10.000

Aanvrager Stichting Time Out
Projectnaam Time Out Dubbelproject
Omschrijving Twee interactieve muzikale (online) theatervisies over, voor, door & met jongeren over jong zijn tijdens en na corona, in ITA en op Lowlands.
Toegekend bedrag € 50.000

Aanvrager Stichting STOOT
Projectnaam Brainmoves X-tra
Omschrijving Groningse jongvolwassenen die hard zijn geraakt door de coronacrisis werken toe naar meer structuur, zingeving, duurzame sociale relaties en een positieve gezondheid.
Toegekend bedrag € 20.000

Aanvrager Stichting De Kids van Amsterdam
Projectnaam Jong en Jongeren
Omschrijving Amsterdamse jongeren organiseren activiteiten voor andere jongeren uit hun buurt, om zo nieuw perspectief te bieden tijdens de coronacrisis.
Toegekend bedrag € 10.000

Aanvrager RICK
Projectnaam Kunstkr8 21
Omschrijving Workshopprogramma waarin jongeren uit Weert hun ervaringen tijdens de coronacrisis verwerken in creatieve uitingen.
Toegekend bedrag € 10.483

Aanvrager Stichting KEaRN Welzijn
Projectnaam Er zijn bij 't Stationnetje!
Omschrijving Coachingstraject voor jongeren in Friesland met nadruk op psychisch welbevinden.
Toegekend bedrag € 30.000

Aanvrager Codename Future
Projectnaam Mijn Leefstijl tijdens Corona
Omschrijving Lespakket dat mbo-studenten ondersteunt bij eenzaamheid of gevoelens van depressie in coronatijd.
Toegekend bedrag € 43.960

Aanvrager Stichting Join Us
Projectnaam Van platform naar community
Omschrijving Ontwikkeling van veilige online community voor en door jongeren die te maken hebben met eenzaamheid.
Toegekend bedrag € 30.000

Aanvrager Stichting De Ster
Projectnaam Stay Strong
Omschrijving Kampen voor scholieren waarin zij aan de slag gaan met puberthema's, waaronder de psychosociale gevolgen van de coronapandemie.
Toegekend bedrag € 20.000

Aanvrager Stichting StreetsmArt
Projectnaam Samen
Omschrijving Samenbrengen van kwetsbare en moeilijk te bereiken jongeren uit Amsterdam-Oost waarbij hulp wordt geboden bij mentale problemen.
Toegekend bedrag € 19.588

Aanvrager Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk
Projectnaam Straatkunst Beverwijk
Omschrijving Dertig jongeren maken drie kunstprojecten in Beverwijk, met maatschappelijk welzijn als hoofdthema.
Toegekend bedrag € 10.000

Aanvrager United World Colleges Nederland
Projectnaam Move the world, de escape game met maatschappelijke impact
Omschrijving Interactieve escapegame en lesprogramma dat jongeren aanzet om de impact van de Coronacrisis op het welzijn van mensen in hun omgeving te verzachten.
Toegekend bedrag € 30.000

Aanvrager Theatergroep PlayBack
Projectnaam Alles Goed
Omschrijving Drie theaterproducties rondom het thema mentaal welzijn van jongeren: één voor scholieren, één voor hun ouders en één voor docenten.
Toegekend bedrag € 27.500

Aanvrager Stichting BONT
Projectnaam Zomervakantie
Omschrijving Zomervakanties in coronatijd voor jongeren met een verstandelijke beperking om te werken aan hun zelfredzaamheid.
Toegekend bedrag € 17.560