maandag 27 september 2021

Deelname Fonds 21 aan Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht

Fonds 21 sluit zich aan bij het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht (CIPU). CIPU is een gezamenlijk fonds dat zich sinds 2020 inzet om de culturele sector in Utrecht door innovatie en samenwerking te versterken en toekomstbestendig te maken. CIPU is het resultaat van een samenwerking tussen vier private fondsen en drie overheden. Atypische samenwerkingen, het aanmoedigen van experimenten en vooral ook het met elkaar delen van de successen én de mislukkingen zijn kenmerkend voor CIPU. De mogelijkheid om bij te dragen aan innovatie, transitie en samenwerking is voor Fonds 21 aanleiding om zich nu ook aan het fonds te verbinden.

Samenwerkingen

CIPU biedt ondersteuning aan vernieuwende projecten waar lastig financiering voor te vinden is. Het fonds richt zich op organisaties die over muren heen kijken, durven te falen en hun geleerde lessen willen delen. CIPU helpt niet alleen met geld, maar ook met kennis en vaardigheden.

 

Henk Christophersen, algemeen directeur Fonds 21: “Veel van onze aanvragers zoeken naar vernieuwing op het gebied van digitale transitie, publieksverbreding en op organisatorisch niveau. Het zijn activiteiten die bijdragen aan de bestendigheid van de cultuursector. Deelname aan CIPU biedt ons de mogelijkheid om bij te dragen aan innovatie en transitie en dit verder te onderzoeken. Daarnaast gelooft Fonds 21 in de kracht van samenwerken, niet alleen tussen aanvragers maar ook tussen fondsen onderling. Informatie, kennis en middelen kunnen sneller worden gebundeld en samenwerking versterkt de noodzakelijke uitvoeringskracht.”

 

CIPU is een van de weinige regionale publiek-private samenwerkingen die zich specifiek richten op ondersteuning van innovatie in de cultuursector. Op landelijk niveau werkte Fonds 21 al samen binnen het Kickstart Cultuurfonds, eveneens een publiek-private samenwerking. Ook heeft Fonds 21 zich tot 1 juli 2022 aangesloten bij het programma ‘Alle jongeren een thuis’ van Kansfonds, waarmee wordt ingezet op het terugdringen van het aantal dak- en thuisloze jongeren.

Over CIPU

Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht is een optimistisch fonds, dat gelooft in de kracht van het experiment en samenwerking. Daar is het fonds zelf het product van, als samenwerking tussen drie overheden en vier fondsen: provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en Fonds 21. Creatieve en culturele organisaties uit de provincie Utrecht kunnen in samenwerkingsverband hun innovatieve idee insturen bij het fonds met een videopitch. Er kan worden aangevraagd voor een bedrag tussen 15.000 en 50.000 euro. Sinds de start in 2020 droeg CIPU bij aan zeventien plannen met een totaalbudget van 560.000 euro. Meer informatie: https://cultuurinnovatiefonds.nl/