woensdag 11 mei 2022

Fonds 21 zoekt een ervaren, gedreven programmamanager

Ben jij een programmamanager in het sociaal-maatschappelijk domein? En heb je ideeën over het vergroten van de maatschappelijke kansen van jongeren door het stimuleren van vernieuwende initiatieven? Dan hebben wij een heel interessante positie voor je met een uniek profiel.

Fonds 21 zoekt een ervaren, gedreven:

 

 

Programmamanager Jongeren & Maatschappij (32 uur)

 

 

 

Over ons

Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. We doen dat op het gebied van Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie. Binnen Jongeren & Maatschappij ondersteunen we projecten en initiëren we programma’s voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar, met het doel kansengelijkheid voor hen te creëren. Het is onze missie dat iedere jongere evenveel kans krijgt om grenzen te verleggen, nieuwe ervaringen op te doen en vaardigheden en kennis te ontwikkelen.

 

Fonds 21 beschikt over een jaarlijks donatiebudget van bijna 11 miljoen euro, waarvan 3 miljoen is bestemd voor initiatieven en programma’s rond Jongeren & Maatschappij. Binnen Jongeren & Maatschappij leggen we accent op de thema’s mentaal welzijn, financiële zelfredzaamheid, emancipatie, toekomstoriëntatie, geletterdheid en mediawijsheid. We steunen van oudsher projecten die zich direct op jongeren richten met een vernieuwende aanpak of methode. Daarnaast hebben we steeds meer aandacht voor initiatief dat systemische knelpunten rond de gelijke kansen van jongeren agendeert en aanpakt. De ambities van Fonds 21 op dit vlak groeien en we zoeken een programmamanager om onze slagkracht verder te vergroten. Samen met de collega’s van het team is de programmamanager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van programma’s en de advisering over de ontvangen projectaanvragen.

 

 

Wat je doet

Als programmamanager Jongeren & Maatschappij:

  • Bouw je met het team Jongeren & Maatschappij en in samenwerking met andere partijen uit het jongerendomein aan programma’s die inzetten op gelijke kansen voor alle jongeren. Je onderhoudt contacten met organisaties op alle niveaus van het veld, houdt onderzoek en overheidsbeleid in de gaten, en ontwikkelt een strategie om meer kansengelijkheid te bereiken. Je zet nieuwe samenwerkingen op, organiseert financieringsregelingen, monitort of de beoogde doelen worden bereikt en stuurt de programma’s zo nodig weer bij. Beleidsterreinen LHBTIQ+ emancipatie en acceptatie, mentaal welzijn en leesvaardigheid hebben op dit moment onze grootste focus. Je analyseert hiernaast continu welke andere mogelijkheden er nog zijn om meer kansengelijkheid onder jongeren te stimuleren.
  • Verzorg je beoordelingswerk van ons aanvraagloket. Je toetst of een ingediend project past bij de doelstellingen van Fonds 21 en van meerwaarde is voor jongeren: je doorgrondt onder meer schriftelijke projectplannen en bijbehorende financiële informatie, zoekt online informatie, voert gesprekken met de aanvragende organisaties, overlegt met andere fondsen en zet projecten af tegen bestaande initiatieven. Deze analyses vertaal je naar goed gemotiveerde adviezen voor onze bevlogen, kritische directie en commissie. Wanneer een project wordt toegekend monitor je deze en evalueer je het tussentijds en achteraf op inhoud, effect, proces en financiën.

 

 

Hier kom je terecht

Onze organisatie is compact (een bureau van 13 medewerkers) en heeft oog voor de kansen en uitdagingen van deze tijd. Waar mogelijk vervullen we een voorlopersrol in het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De setting is professioneel, informeel en stimulerend. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en vanuit lerend vermogen vinden we belangrijk, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Je werkt inhoudelijk samen met één andere programmamanager voor de pijler Jongeren & Maatschappij, met vier adviseurs voor de pijlers Kunst & Cultuur en Kunst & Educatie, met de algemeen directeur en met verschillende andere collega’s als het gaat over externe communicatie, kennisdeling, administratie en financiën. Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. Fonds 21 is gevestigd in het pand van Creative Valley aan de Orteliuslaan in Utrecht.

 

 

Jouw profiel

Je bent een stevige, open en nieuwsgierige netwerker die gemotiveerd is te bouwen aan het vergroten van de maatschappelijke kansen van jongeren. Iemand die strategisch is, en die goede contacten op het werkterrein soepel combineert met de rol van zakelijk projectbeoordelaar. Dankzij je ervaring met projectorganisatie en -begeleiding weet je een breed scala aan projecten en aanvragen in goede banen te leiden. Je bent analytisch en schriftelijk en mondeling sterk in het neerzetten van adviezen op beleids- en projectniveau. In deze rol kun je zowel jouw (en ons) netwerk, als je kennis van jongerencultuur, onderwijs, hulpverlening en beleid verder uitbouwen. Fonds 21 is een organisatie met focus op de actualiteit en de samenleving van de 21e eeuw. Wij zijn er voor iedereen. Dat komt niet alleen terug in de uitvoering van ons beleid, maar ook in ons personeelsbestand streven we ernaar een afspiegeling te zijn van de samenleving van nu.

 

 

Vijf redenen waarom dit iets voor jou is

  • Omdat je feeling hebt met jongeren en kansen ziet hun maatschappelijke kansen te verbeteren.
  • Omdat je minimaal 3 jaar ervaring hebt als programmamanager in het sociaal-maatschappelijk werkveld gericht op jongeren.
  • Omdat strategisch denken en handelen je goed afgaat.
  • Omdat je energie krijgt van in gezamenlijkheid bouwen aan een maatschappelijke missie.
  • Omdat je ook affiniteit hebt met onze andere pijlers: Kunst & Cultuur en Kunst & Educatie.

 

De werkdagen zijn maandag t/m donderdag. Het gaat om een aanstelling voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging. De salariëring is € 4.336 - € 5.880 (op basis van 38 uur per week), aangevuld met passende secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Ben jij de adviseur die we zoeken?

Stuur dan je cv en motivatiebrief uiterlijk 30 mei naar vacature@fonds21.nl t.a.v. Henk Christophersen. De selectieprocedure bestaat uit twee gespreksronden. De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 1 juni. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Rianne Koelmans, 030 – 233 7609.