dinsdag 11 juli 2017

Gezamenlijk evaluatieformulier VSBfonds en Fonds 21

Fonds 21 en VSBfonds hebben aanvragers die van beide fondsen financiële ondersteuning ontvangen. Omdat we aanvragers niet onnodig administratief willen belasten is besloten om één gezamenlijk evaluatieformulier te maken. Vanaf nu beantwoorden aanvragers bij beide fondsen dezelfde vragen.

Evaluatie van projecten

Fonds 21 en VSBfonds vinden het belangrijk om open en eerlijk terug te kijken op ondersteunde projecten. Aanvragers vullen daarom bij beide fondsen een evaluatieformulier in als onderdeel van de eindafrekening.

In het evaluatieformulier staan vragen over:

  • de doelstellingen van het project en in hoeverre deze zijn behaald
  • de successen en de belangrijkste leerpunten van het project
  • de oorspronkelijke begroting en de eindafrekening

 

Naast de verplichte velden van het evaluatieformulier bieden we aanvragers de mogelijkheid om extra inhoudelijke verantwoording  te geven. Deze evaluatie kan fungeren als leermiddel voor de aanvrager, voor ons als fondsen en voor andere organisaties.

Formulier

Het gezamenlijk evaluatieformulier is hier terug te vinden: www.fonds21.nl/voorwaarden/downloads