maandag 8 mei 2017

Van Gogh Verbindt

Hoe kan het Van Gogh Museum relevanter worden voor Amsterdamse jongeren met een Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond? Dat gaat het museum onderzoeken in Van Gogh verbindt, waarin het museum samen met de doelgroep gedurende de periode 2017-2021 een veertigtal activiteiten ontwikkelt. Fonds 21 is partner van Van Gogh verbindt en steunt dit project gedurende de vierjarige looptijd met € 150.000 per jaar.

 

Marie Hélène Cornips (directeur Fonds 21): ‘Van Gogh verbindt past bij de ondernemende houding van Fonds 21 om zich actief in te zetten voor het bereiken van een nieuw en divers publiek voor professionele kunst en cultuur.’

 

De maatschappij verandert; er komen nieuwe publieksgroepen bij, die minder vanzelfsprekend het museum bezoeken en die het museum nog niet goed kennen. Van Gogh verbindt heeft voor ogen om de nalatenschap van Vincent van Gogh voor iedereen van betekenis te laten zijn en te onderzoeken hoe de kunstenaar hen kan inspireren. Naast het bereiken van jongeren met een migratieachtergrond zet het project ook in op het meten van de maatschappelijke impact van deze cultuurparticipatie. Daartoe wordt samengewerkt met het Impact Centre Erasmus (ICE) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met ICE gaan het Van Gogh Museum en Fonds 21 de kennis, ervaringen en resultaten actief delen met andere culturele instellingen en het wetenschappelijke veld.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Samen met het Van Gogh Museum wil Fonds 21 een stevige impuls geven aan het betrekken van jongeren met een migratieachtergrond bij het museum en het meten van maatschappelijke impact van kunst en hiermee een voorbeeld stellen voor andere culturele instellingen. Voor Fonds 21 is het Van Gogh Museum met zijn sterke reputatie in toegankelijkheidsbevordering de aangewezen instelling om jongeren met een diverse achtergrond te betrekken bij kunst.

Meer informatie

Meer informatie over Van Gogh verbindt is te vinden op de website van het Van Gogh Museum: www.vangoghmuseum.nl