donderdag 8 februari 2018

Website Fonds 21 vernieuwd: Dit verandert er voor aanvragers

De website van Fonds 21 is vernieuwd. Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en de administratieve lasten voor aanvragers én het fonds te verminderen, zijn twee grote aanpassingen doorgevoerd. Zo hebben we het aanvraagproces en ons beleid inzichtelijker gemaakt door een stappenplan toe te voegen en onze voorkeurscriteria beter over het voetlicht te brengen. De tweede aanpassing is het digitaliseren en onder één dak plaatsen van alle informatie die organisaties nodig hebben als ze een projectaanvraag hebben ingediend. Vanaf nu hebben ze met hun inloggegevens toegang tot een persoonlijke pagina waar ze hun ingediende aanvraag kunnen volgen en beheren. Daarbij zijn alle benodigde formulieren gedigitaliseerd zodat het nog makkelijker wordt om bijvoorbeeld een voorschot aan te vragen of een project af te rekenen.

Wat is er veranderd?

Aanvragers regelen voortaan al hun zaken met het fonds gemakkelijk en snel vanaf hun persoonlijke pagina. Deze is te bereiken door in te loggen op de website en biedt een volledig overzicht van de voortgang van een projectaanvraag. Daarnaast vinden organisaties op deze pagina hun aanvraaghistorie bij het fonds terug. In het geval van een toekenning is het ook de plaats waar betalingsverzoeken worden gedaan en waar een project wordt afgerekend (inclusief evaluatieformulier en bijlagen). Ook is aan elk project een tijdlijn toegevoegd waarop de voortgang wordt getoond en alle correspondentie tussen de aanvrager en het fonds te vinden is. Zodra Fonds 21 nieuws heeft over het project gaat er automatisch een e-mailnotificatie naar de aanvrager. Door de aanpassingen verloopt de communicatie tussen de aanvrager en het fonds vanaf nu voornamelijk via de persoonlijke pagina. Alle informatie over het proces na een toekenning vindt u hier.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de aanpassingen op de website? Neem dan contact op met Niels Lindenhovius, via niels.lindenhovius@fonds21.nl of 030- 2337610. Wilt u voor het indienen van een verzoek tot voorschot of afrekening liever gebruik maken van de huidige formulieren? Deze blijven tot 1 april 2018 beschikbaar op de pagina Downloads.