woensdag 10 januari 2018

Fonds 21 en Rijksmuseum verlengen samenwerking

Foto: Clusius College Alkmaar

Fonds 21 heeft zich opnieuw voor vijf jaar verbonden aan De Teekenschool van het Rijksmuseum. Als hoofdbegunstiger blijft Fonds 21 het educatief centrum van het museum ondersteunen bij de ontwikkeling en organisatie van workshops, theatervoorstellingen en cursussen voor jong publiek. Nieuw is dat de samenwerking zich de komende jaren ook gaat richten op programma’s voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Marie Hélène Cornips, algemeen directeur Fonds 21: “Kunsteducatie verrijkt, geeft andere visies en perspectieven, versterkt visuele geletterdheid, stimuleert sociale vaardigheden en draagt bij aan het respecteren van andermans mening. Als hoofdbegunstiger van De Teekenschool onderstreept Fonds 21 de doelstelling om te investeren in het ontwikkelen van kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie om op die manier een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving van nu.”

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: "Het Rijksmuseum wil jonge mensen, kunst en geschiedenis verbinden en het bezoek verrijken met vernieuwende educatieve programma's. We zijn heel gelukkig dat Fonds 21 deze ambitie met ons deelt en dat zij de programmering in De Teekenschool mogelijk maken.”

MBO programma’s

Het Rijksmuseum heeft de komende jaren de ambitie het educatief aanbod uit te breiden met programma's voor studenten van het mbo. Deze ontwikkeling sluit aan bij de doelstelling van Fonds 21 om een positieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie voor het beroepsonderwijs. Een recent voorbeeld hiervan is de lancering van het Keuzedeel: Werken voor een museum met het ROC van Amsterdam.

Teekenschool

Fonds 21 is sinds 2013 trotse hoofdbegunstiger van De Teekenschool. Onder het motto leren kijken door te doen organiseert het Rijksmuseum in de drie ateliers een mix van activiteiten voor kinderen en jongeren, in schoolverband of met familie, op het gebied van kunstbeleving en geschiedenis. Kinderen en jongeren doen kennis op en ontdekken hun creativiteit in één van de vele workshops, theatervoorstellingen en cursussen. Uitgangspunt is altijd een bezoek aan de collectie in het Rijksmuseum. Jaarlijks ontvangt het Rijksmuseum 30.000 bezoekers in de Teekenschool.

 

Fonds 21 heeft zich tot en met 2022 aan De Teekenschool verbonden met een jaarlijkse bijdrage van € 250.000.