woensdag 6 januari 2016

De Creative Code van MU

Een schilderij is gemaakt met verf, dat zie je meteen, maar dat een interactieve installatie of een lichtkunstwerk uit code is opgebouwd weten velen niet. De Creatieve Code is een cursus creatief programmeren voor kinderen (bovenbouw primair onderwijs t/m onderbouw voortgezet onderwijs) en hun docenten, waarin programmeren gekoppeld wordt aan kunsteducatie.

 

Samenwerking

MU in Eindhoven ontwikkelt, test en voert de cursus uit in samenwerking met scholen, andere kunstinstellingen (MOTI en TETEM), cultuurmarktplaatsen en een platform voor online leren. Leerlingen leren code te schrijven en deze op een creatieve en kunstzinnige manier te gebruiken. Ze worden bewust van codetaal en algoritmen en ervaren dat je daar invloed op kunt hebben. Inhoudelijk en educatief is dit project voorbeeldstellend. Door de online toepassingen en samenwerkingen heeft het een potentieel groot bereik. Het project is vernieuwend en aanvullend op het bestaande cultuuraanbod voor het onderwijs in de regio Brabant. Er wordt gebruik gemaakt van reversed mentoring en peer education.

 

Waarom Fonds 21 dit project steunt

Fonds 21 ondersteunt graag kwalitatief goede educatieprojecten van culturele instellingen. Dat doen wij binnen alle disciplines, zowel klein als groot. Door de inzet van kunstenaars en van interessante educatieve methodieken wordt de kwaliteit van de educatieve en artistieke begeleiding n dit project geborgd. Het onderwerp is urgent; een mooie combinatie van het aanleren van 21e -eeuwse vaardigheden en kunsteducatie gericht op hedendaagse kunst. MU krijgt voor dit project € 20.000.