dinsdag 7 januari 2020

2020: dit verandert er voor aanvragers

Foto: Julidans - Story, story, die (foto: Mats Bäcker)

Fonds 21 wil een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Dat doen we door financieel bij te dragen aan projecten binnen de pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, maar ook als betrokken partner en adviseur met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu. In de altijd veranderende praktijk waarbinnen Fonds 21 opereert is het nodig regelmatig ons beleid kritisch onder de loep te nemen. Om te kunnen blijven inspelen op de actualiteit zijn vanaf 2020 een aantal beleidswijzigingen doorgevoerd.

Kunst en Educatie, leren over en met kunst

Kunsteducatie (Kunst & Cultuur) en Cultuur als Middel (Jongeren & Maatschappij) zijn samengevoegd tot het overkoepelende aandachtsgebied ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’. Binnen het nieuwe aandachtsgebied ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’ kunnen projecten worden ingediend die als basis professionele kunst hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Voorbeelden hiervan zijn projecten waarin jongeren werken aan hun zelfvertrouwen door samen met professionals een theatervoorstelling te maken en op te voeren, maar ook projecten waarin beeldende kunst wordt gebruikt om met deelnemers te praten over vooroordelen en aannames. Aanvragers kunnen zowel kunstinstellingen als maatschappelijke organisaties zijn. De beschrijving en criteria van ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’ zijn hier te vinden.

Programma: Kunsteducatie voor mbo’ers

Na drie succesvolle programmaregelingen ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ heeft Fonds 21 besloten om kunstinstellingen de komende jaren te blijven aanmoedigen om kwalitatief kunsteducatieaanbod te ontwikkelen voor mbo-jongeren. Hiermee willen we bijdragen aan een aanzienlijke stijging van het aantal mbo’ers in kunstinstellingen; niet alleen achter de schermen, maar ook als enthousiast en betrokken publiek. Deze stimuleringsregeling is bedoeld voor nieuw (te ontwikkelen) kunsteducatie-aanbod voor mbo-studenten en bestaande projecten die opgeschaald worden. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De beschrijving en criteria van het programma Kunsteducatie voor mbo’ers zijn hier te vinden.

Jongere carrières binnen Podiumkunsten

Binnen Podiumkunsten wordt er vanaf 2020 prioriteit gegeven aan projecten van makers met een jongere carrière. Het zijn makers wier werk door pers en publiek gezien en gewaardeerd wordt; makers met al een eigen signatuur die minimaal drie zelfstandige producties hebben gerealiseerd. Deze makers spreken doorgaans een jong publiek van generatiegenoten aan met hun werk door de inhoud, vorm of locatie waar het wordt gepresenteerd, en laten een nieuw geluid horen; het geluid van de 21e  eeuw. Om de positie van makers met een jongere carrière te versterken en het belang van hun werk te onderstrepen biedt Fonds 21 deze groep vanaf nu de mogelijkheid om maximaal 25% van de projectkosten aan te vragen.

Meer weten?

Vragen over deze beleidswijzigingen of twijfelt u of een aanvraag past binnen deze aandachtsgebieden? Neem dan contact met ons op via info@fonds21.nl of via 030 2337600.