dinsdag 11 juni 2024

Verslag Netwerkevent Jonge Museumprofessionals

Foto: Pablo Pichel

Op donderdag 6 juni verzamelden jonge museumprofessionals zich in Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam voor een informeel netwerkevent. Het event, georganiseerd door Fonds 21 in samenwerking met Karim Selim (Frans Hals Museum), Gianni Antonia (Museum Boijmans Van Beuningen) en Pablo Pichel (oud-medewerker Rijksmuseum), bracht een groep jonge professionals samen die zich specifiek richt op het toegankelijker maken van musea voor jonge publieksgroepen. De bijeenkomst werd gehost door Paulo Lopes.


De 25 aanwezigen zijn werkzaam bij onder meer het Nederlands Fotomuseum, Van Gogh Museum, Cobra Museum, Design Museum Den Bosch en Eye Filmmuseum. De meeste van hen zijn dankzij een bijdrage van Fonds 21 aangesteld, aangevuld met professionals uit hun eigen netwerk. Wat hen verbindt, is hun gezamenlijke doel om de huidige status quo te bevragen om musea aantrekkelijker te maken voor jongeren. Als betrokken fonds zetten wij ons actief in om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, waarbij een focus hebben op een jonger publiek. De aanwezigen die met steun van Fonds 21 zijn aangesteld, krijgen binnen hun instelling de ruimte om nieuwe onderwerpen te agenderen en presentatievormen te vinden die specifiek zijn gericht op het publiek van de toekomst.

 

Het event begon met een boeiend panelgesprek, waarin de drie initiatiefnemers vertelden over hun werkzaamheden en de uitdagingen die ze tegenkwamen, waaronder weerstand binnen de organisatie. De persoonlijke ervaringen van de sprekers riepen veel herkenning op bij de aanwezigen, en hun openheid bij het delen van deze verhalen legde de basis voor een sfeer van openheid gedurende de hele bijeenkomst.

 

Daarna was het tijd voor een rondleiding door het Depot, het eerste kunstdepot ter wereld dat toegang biedt tot een complete collectie zonder tussenkomst van een conservator. Vervolgens volgde er een groepsdiscussie aan de hand van de drie vragen:

  • Op welke manieren kun je succesvol jongeren bereiken en betrekken?
  • Wat heb je nodig om je gewaardeerd en op je plek te voelen in je organisatie?
  • Welke uitdagingen zijn er bij het verdedigen van jongerenbelangen? 

 

Het informele karakter van de bijeenkomst zorgde voor een open en leerzame sfeer, waarin ideeën en oplossingen vrijelijk werden uitgewisseld.

 

Het event eindigde met een gezellige borrel, waar de gesprekken werden voortgezet. De positieve reacties en het enthousiasme van de deelnemers onderstrepen de waarde van dergelijke bijeenkomsten. Besloten is dan ook om een estafette te organiseren, waarbij het event steeds bij een ander museum plaatsvindt. De volgende editie staat gepland voor medio november in het Frans Hals Museum. Ben je een jonge museumprofessional en wil je hier graag bij aanwezig zijn? Mail dan naar kennisdeling@fonds21.nl 

Foto: Pablo Pichel