donderdag 20 december 2018

2018 in cijfers: 285 projecten toegekend

Foto: Centraal Museum - Jan Taminiau (foto: Marc de Groot)

Eind december, tijd om de balans op te maken. In 2018 heeft Fonds 21 een breed scala aan interessante kunst- en cultuurprojecten en maatschappelijke projecten voor jongeren mogelijk gemaakt. In totaal ontving Fonds 21 het afgelopen jaar ruim 700 projectaanvragen. Alle aanvragen zijn zorgvuldig behandeld en beoordeeld conform de algemene voorwaarden en criteria. 285 projecten zijn toegekend. Deze projecten zijn door Fonds 21 ondersteund vanuit het beschikbare donatiebudget van € 10 miljoen. Het gemiddelde bedrag van een toekenning was € 33.797.

 

Met enthousiasme maakt Fonds 21 zich op voor 2019. Ook komend jaar hopen we weer een groot aantal projecten te ondersteunen binnen de pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving van nu. Het donatiebudget voor 2019 is vastgesteld op € 10,2 miljoen.