woensdag 22 april 2020

300 miljoen extra voor cultuur: een krachtig signaal

Foto: Pynarello: Juri Hiensch Photography

Het kabinet stelt 300 miljoen euro beschikbaar voor de culturele sector. Een steunpakket waar we blij mee zijn, maar waarvan we ook weten dat het niet alle resterende noden kan lenigen. Het uitgetrokken bedrag is niet genoeg om de zwaar getroffen cultuursector weer gezond te maken. Toch is dit een positief signaal. Gericht op de toekomst.

 

Marie Hélène Cornips: “Fonds 21 is blij met dit krachtige signaal. Het onderstreept dat het kabinet ziet dat de noodzaak van cultuur groot is, want cultuur verbindt, verrijkt, inspireert en voegt maatschappelijke waarde toe. En cultuur is van grote economische betekenis; het eigen verdienvermogen van veel partijen in de sector is groot, maar niet voor iedereen haalbaar. Wij, Fonds 21, zijn er voor de breedte van de sector. Voor projecten van alle professionele organisaties. Omdat kunst en cultuur er toe doet. Daarom is het belangrijk dat het aanbod in brede zin, naast de basisinfrastructuur en de meerjarig ondersteunde instellingen, niet verschraalt.”

 

Met de extra steunmaatregelen van het kabinet worden instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector in staat gesteld te investeren in het komende culturele seizoen. Maar het culturele veld is veel omvangrijker. Gemeenten en provincies worden opgeroepen hun steentje bij te dragen.

 

Ook Fonds 21 springt bij. Wij ondersteunen professionele kunstinstellingen bij de realisatie van projecten. Aanvragers kunnen rekenen op coulance als toegekende projecten door de coronacrisis niet volgens plan kunnen worden uitgevoerd. Ook staan we open voor aanvragen die samenhangen met kosten voor het uitstellen of voor het wijzigen van gemaakte afspraken. Het is maatwerk en we gaan graag met onze aanvragers in gesprek. Verder behandelen wij doorlopend aanvragen, dus nieuwe aanvragen voor projecten die komend seizoen van start gaan kunnen gewoon worden ingediend. Juist nu moeten we zorg dragen voor het realiseren van nieuwe en bestaande initiatieven; voor een rijk en geschakeerde kunst- en cultuursector in de nabije toekomst.  

 

 

Lees ook: