donderdag 23 juni 2022

Nieuwe benoemingen bestuur Fonds 21

Foto: Katja Effting

Twee wisselingen in het bestuur van Fonds 21: Jet Bussemaker is per 1 juni 2022 toegetreden als vicevoorzitter van het bestuur van Fonds 21. Bussemaker is per gelijke datum de opvolger van Nebahat Albayrak, die sinds 2013 zitting had in het bestuur. Eerder dit jaar verwelkomden we al Ewoud Goudswaard, die per 1 januari 2022 de plaats heeft ingenomen van Jan Overmeer. Overmeer maakte sinds 2007 deel uit van het bestuur van Fonds 21. Hij blijft aan het bestuur verbonden als adviseur. 

 

 

Els Swaab, voorzitter bestuur Fonds 21: “Jan Overmeer en Nebahat Albayrak waren voor de bestuursleden fantastische collegae en Fonds 21 is hen voor hun nimmer aflatende inzet en wijsheid veel dank verschuldigd. We verwelkomen nu Ewoud Goudswaard en Jet Bussemaker in ons team en zijn ervan overtuigd dat ook zij met hun kennis, ervaring en enthousiasme van grote waarde voor ons fonds zullen zijn.”

 

 

Jet Bussemaker (1961) is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en tevens als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Daarvoor was ze onder meer minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en rector van de Hogeschool van Amsterdam.

 

Ewoud Goudswaard (1958) is onder andere voorzitter van de raad van toezicht van de Hersenstichting en lid van de raad van commissarissen van Triple Jump. Ook is hij bestuurslid van Stichting Beheer SNS Reaal. Eerder was Goudswaard onder meer algemeen directeur van de ASN Bank en penningmeester bij de Museumvereniging.

Over het bestuur van Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Het bestuur van Fonds 21 wordt gevormd door vier leden, van wie twee afkomstig uit de gelederen van het bestuur van Stichting Beheer SNS REAAL. Het huidige bestuur bestaat uit Els Swaab (voorzitter), Jet Bussemaker (vicevoorzitter), Nol Hoevenaars en Ewoud Goudswaard. Het bestuur houdt onder meer toezicht op financiën, bedrijfsvoering en beleid. Daarnaast beslist het bestuur over aanvragen vanaf € 250.000.