dinsdag 20 februari 2024

Stimuleringsregeling Queer Up!: de resultaten

Fonds 21 zet zich in voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. We doen dat door projecten te steunen binnen ons reguliere beleid, maar schuwen niet om extra stappen te zetten wanneer dat nodig is. Zo kwamen we tussen 1 oktober en 18 december 2023 in actie met de stimuleringsregeling Queer Up!. Deze tijdelijke regeling was ons antwoord op alarmerende berichtgeving waaruit blijkt dat de positie van de LGBTQIA+-gemeenschap in Nederland steeds verder onder druk komt te staan. Genderidentiteit en seksuele oriëntatie zijn tevens onderwerpen die sterk leven onder jongeren. Binnen Queer Up! konden queerplatforms en -organisaties een aanvraag indienen om een steviger fundament te leggen om hun waardevolle werk te kunnen voortzetten en uitbreiden. Ook stimuleerden we de ontwikkeling van projecten gericht op het vergroten van begrip voor en acceptatie van de LHBTQIA+-gemeenschap. 

De resultaten

Binnen Queer Up! werden maar liefst 127 aanvragen ingediend. Niet alleen onderstreept de massale belangstelling de urgentie van de regeling, het betekende ook dat we veel meer aanvragen ontvingen dan we binnen het besteedbare budget konden toekennen. We hebben dus zeer scherpe keuzes moeten maken, waarbij is gelet op regionale spreiding, diverse representatie van de queer-gemeenschap, goede balans tussen project- en organisatiesteun, steun aan zowel initiatieven vanuit de gemeenschap zelf als initiatieven vanuit andere organisaties ten bate van de gemeenschap, en een evenwichtige verdeling tussen kunstgerelateerde en maatschappelijke initiatieven gericht op jongeren. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 26 toekenningen aan 25 organisaties voor een totaalbedrag van 547.780 euro.  

Na de regeling

De grote interesse in Queer Up! en de vele reacties die we hebben ontvangen, versterken de vastberadenheid van Fonds 21 om zich te blijven inzetten voor de LHBTQIA+-gemeenschap. Niet alleen als financier van projecten binnen ons reguliere beleid, maar ook als aanjager van kennisdeling met als doel bij te dragen aan de acceptatie en emancipatie van de queer-community. Zo organiseren we na de zomer een groot kennisevenement waarbij we in gesprek gaan met aanvragers en relevante partijen over het bevorderen van begrip en acceptatie van deze groepen. Met onze inspanningen hopen we nieuwe initiatieven aan te wakkeren en organisaties te inspireren concrete stappen te zetten richting een meer tolerante samenleving. Tot slot willen we alle organisaties hartelijk bedanken voor hun deelname aan de regeling!

Alle toekenningen

 

Aanvrager The Hang-Out 070
Omschrijving Organisatiesteun voor workshopprogramma in Den Haag.
Toegekend bedrag € 15.000

 

 

Aanvrager Roze Filmdagen
Omschrijving Organisatiesteun voor het filmfestival in Amsterdam, onder andere voor opzetten educatietraject en bevorderen veiligheid van het festival.
Toegekend bedrag € 15.000

 

Aanvrager What You See Festival
Omschrijving Organisatiesteun voor verder professionaliseren en om een aantal specifieke projecten op te schalen, te verdiepen en uit te bouwen.
Toegekend bedrag € 15.000

 

Aanvrager Stichting Unwanted Words Project
Omschrijving Organisatiesteun voor professionalisering van het eerste platform voor opkomende LHBTQ+-dichters en Spoken Word-artiesten in Rotterdam en Amsterdam.
Toegekend bedrag € 15.000

 

Aanvrager Pride Photo
Omschrijving Organisatiesteun voor inhuren expertise programmering en samenwerking, communicatie (merkstrategie) en verbetering en onderzoek naar financieel beleid.
Toegekend bedrag € 15.000

 

Aanvrager Stichting De Roze Ambassade & Queer is not a manifesto
Omschrijving Ontwikkeling van organisatie De Roze Ambassade, en specifiek de positionering en profilering ervan naar buiten.
Toegekend bedrag € 15.000

 

Aanvrager Stichting Queertopia 
Omschrijving

Organisatiesteun voor onderzoek naar queervriendelijkheid sportverenigingen en -aanbieders in Amsterdam met als doel een bijdrage te leveren aan bevorderen van inclusiviteit en veiligheid van LHBTQIA+-personen.

Toegekend bedrag € 12.800

 

Aanvrager COC
Omschrijving Updaten voorlichtingsaanbod en wervingscampagne.
Toegekend bedrag € 35.000

 

Aanvrager NJR
Omschrijving Doorzetten en versterken van de Rainbow Academy, als ontmoetings- en trainingsplaats voor lhbtqi+ (jongeren)organisaties en als begeleidingsplaats voor het RA panel (bestaande uit jongeren) dat gevraagd en ongevraagd advies geeft.
Toegekend bedrag € 35.000

 

Aanvrager Young Society
Omschrijving Het verbeteren van de acceptatie van LHBTIQA+-studenten in het mbo én het bieden van handvatten/tools voor docenten en educators.
Toegekend bedrag € 30.000

 

Aanvrager BIZ Reguliersdwarsstraat
Omschrijving Projectsteun voor Dress and Dance, een fysieke safe space in Amsterdam waar LHBTIQA+’ers zich kunnen kleden en opmaken voor een avondje uit.
Toegekend bedrag € 25.000

 

Aanvrager De Schoor
Omschrijving Ontmoetingsplek en programma voor queer-jongeren in Almere
Toegekend bedrag € 25.000

 

Aanvrager FOKO Curacao
Omschrijving Ontwikkeling van een safe space voor de queer community op Curaçao.
Toegekend bedrag € 25.000

 

Aanvrager Bo Diversity
Omschrijving Website waar je kunt oefenen met voornaamwoorden.
Toegekend bedrag € 25.000

 

Aanvrager COC Regio Nijmegen
Omschrijving Jongeren organiseren onder begeleiding conferentie van COC Nijmegen met veel lokale partners
Toegekend bedrag € 25.000

 

Aanvrager Stichting Queer Gym
Omschrijving Omvangrijk programma om queers cultureel/persoonlijk/fysiek te activeren als uitbreiding van de gym in Rotterdam.
Toegekend bedrag € 25.000

 

Aanvrager FLUOR
Omschrijving Organisatie van en het programma van Pride Amersfoort en zich daarbij specifiek focussen op de jongeren.
Toegekend bedrag € 25.000

 

Aanvrager Willy Waltz International
Omschrijving Afwerking van documentaire QUEERKAMP (ism HUMAN), impacttraject en weerbaarheidstrainingen voor deelnemers.
Toegekend bedrag € 25.000

 

Aanvrager HEDON Zwolle
Omschrijving Doorontwikkeling Queer programma poppodium
Toegekend bedrag € 25.000

 

 

Aanvrager FASHIONCLASH
Omschrijving Fashionclash Afterparty: workshops en programma's met jonge makers en jongeren die leiden tot crossover queer nachtleven Maastricht.
Toegekend bedrag € 22.000

 

Aanvrager Toneelschuur Haarlem
Omschrijving Programma film en theater met uitgebreid randprogramma 2024-2025 met en voor de queer community.
Toegekend bedrag € 20.000

 

Aanvrager Roze Filmdagen
Omschrijving Programma in aanloop naar het festival rondom veiligheid; online campagne rondom veiligheid.
Toegekend bedrag € 15.000

 

Aanvrager Stichting Beeldlijn
Omschrijving Impact van de documentaire ‘Roze Bubbel’ uitbreiden naar een scholenprogramma in Groningen en Friesland en een wijkentour door de gemeente Groningen.
Toegekend bedrag € 14.400

 

Aanvrager Transgender Netwerk
Omschrijving Project om empowerment en weerbaarheid van in eerste instantie trans en non-binaire mensen te vergroten, dmv digitale genderdiverse kunst- & cultuurgids, extra vrijwilligers, trainingen omgaan met online haat en online video's met tips & tricks.
Toegekend bedrag € 13.580

 

Aanvrager Achterhoek Pride
Omschrijving Ontwikkelen van Achterhoek Pride.
Toegekend bedrag € 10.000