dinsdag 26 september 2023

Stimuleringsregeling: Queer Up!

Foto: Loes Faber

Let op: deze stimuleringsregeling is gesloten - er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Fonds 21 zet zich in voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een samenleving waarin gelijkheid en begrip de norm zijn. Onze toewijding gaat verder dan woorden, we zetten het ook om in daden. Uit verschillende onderzoeken en veelvuldige berichtgeving blijkt dat de positie van de LHBTQIA+-gemeenschap in Nederland onder druk staat. Als antwoord hierop lanceert Fonds 21 de stimuleringsregeling Queer Up!, waarmee we vanaf 1 oktober een impuls geven aan projecten en organisaties die op een positieve manier de acceptatie en emancipatie van de LHBTQIA+-gemeenschap bevorderen.  

In het kort

Hoewel Fonds 21 in zijn reguliere beleid al extra aandacht heeft voor projecten die gericht zijn op emancipatie, is er meer nodig. Gebrek aan financiële middelen vormt voor queer platforms en -organisaties vaak een obstakel in hun streven de positie van de LHBTQIA+-gemeenschap in de samenleving te versterken. Met de stimuleringsregeling Queer Up! biedt Fonds 21 deze ondersteuning.

 

We geven platforms en organisaties de financiële ruimte om hun fundament te verstevigen, zodat ze hun waardevolle werk kunnen voortzetten en uitbreiden. Het aan te vragen ontwikkelbudget voor organisaties met een oorsprong in de LHBTQIA+-gemeenschap om hun impact te vergroten is minimaal € 10.000 en maximaal € 15.000. Bij aanvragen voor organisatieontwikkeling is cofinanciering geen vereiste. 

 

Daarnaast ondersteunen we binnen de regeling projecten die gericht zijn op het vergroten van begrip voor de LHBTQIA+-gemeenschap. Denk hierbij aan projecten rondom jongerenparticipatie, bewustwordings- en voorlichtingstrajecten, kunstprojecten vanuit instellingen, meerdaagse evenementen en andere initiatieven die bijdragen aan de acceptatie en emancipatie van deze gemeenschap. Fonds 21 is bereid een stevige bijdrage te leveren van maximaal 50% van de totale begroting voor projectaanvragen. De eigen bijdrage van de aanvrager kan ook in de vorm van gekapitaliseerde eigen uren. Het aangevraagde bedrag voor projecten is minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. 

 

Plannen kunnen worden ingediend van 1 oktober tot en met 18 december 2023.  De uitvoering van het ingediende plan is na 1 maart 2024. Meer toelichting op de criteria en het proces van de stimuleringsregeling vindt u hier

Meer informatie

Voor meer informatie over de stimuleringsregeling Queer Up!, neem contact met ons op via 030 – 2337600 of stuur een e-mail naar stimuleringsregeling@fonds21.nl