woensdag 20 december 2023

Terugblik 2023

Het zit erop! De laatste toekenningen van 2023 zijn de deur uit, de boeken zijn gesloten, en dus is het tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. Te beginnen met de cijfers. In 2023 hebben we € 12 miljoen besteed aan kunstprojecten én aan initiatieven die de maatschappelijke kansen van jongeren vergroten. Het initiële donatiebudget voor het afgelopen jaar was vastgesteld op € 11,5 miljoen, maar door een toename aan passende aanvragen is eenmalig € 500.000 extra beschikbaar gesteld. In totaal ontvingen we ruim 600 aanvragen. Hiervan hebben we 367 projecten ondersteund: 250 binnen Kunst & Cultuur, 37 binnen Kunst & Educatie en met 80 een recordaantal initiatieven binnen Jongeren & Maatschappij. We zijn er trots op dat we zoveel initiatieven hebben kunnen ondersteunen die van betekenis zijn voor de samenleving van nu. We willen dan ook al onze aanvragers en partners bedanken met wie wij het afgelopen jaar hebben samengewerkt. Jullie toewijding en inzet hebben het mogelijk gemaakt dat we ons volledige donatiebudget hebben kunnen uitgeven.

Fonds 21 als aanjager van samenwerking

Met een open vizier hebben we in 2023 geprobeerd invulling te geven aan onze missie. Dat alles te midden van een steeds veranderend speelveld, met voortdurende ontwikkelingen op economisch, sociaal, politiek en technologisch gebied. Het vereist van een organisatie niet alleen een scherp oog voor de uitdagingen van deze tijd, maar ook het vermogen om snel te schakelen. We zijn daarom doorlopend in gesprek met partijen om te vernemen wat Fonds 21 kan betekenen voor het ontwikkelen of stimuleren van aanbod. Als financier, maar ook als partner om de kansen te benutten die de huidige tijd zichtbaar maakt. Een belangrijk aspect daarvan is het actief zoeken naar samenwerkingen. Zo gelooft Fonds 21 sterk in de kracht van publiek-private samenwerking op actuele en urgente onderwerpen. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn het Kickstart Cultuurfonds en het publiek-private Cultuurloket Digitall, waar wij initiatiefnemer van zijn.

Jongerenparticipatie

Samenwerken doen we ook op het vlak van kennisdeling. Door kennis- en ervaringsoverdracht te faciliteren, helpen we de sectoren waarbinnen we actief zijn met het vinden van antwoorden op actuele vragen en dragen we bij aan het vergroten van het kennisniveau van het fonds zelf. In juni organiseerden we een groot kennisevenement in de Bibliotheek Utrecht over jongerenparticipatie. Samen met aanvragers, experts en jongeren spraken we over de meerwaarde en do's & don'ts van jongerenparticipatie. Deze waardevolle bijeenkomst heeft er mede toe geleid dat Fonds 21 in 2024 ook zelf een jongerenraad gaat oprichten.

Queer Up!

Als betrokken partner met scherp zicht op de uitdagingen van deze tijd initieert Fonds 21 jaarlijks tijdelijke regelingen waarmee we een impuls geven aan actuele thema's of als reactie op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit jaar deden we dat met de stimuleringsregeling Queer Up!, door ons opgezet omdat Fonds 21 zich inzet voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarin gelijkheid en begrip de norm zijn. Met Queer Up! willen we bijdragen aan de acceptatie en emancipatie van de LHBTQIA+-gemeenschap in Nederland. De regeling sloot op 18 december. In totaal hebben we 127 plannen mogen ontvangen. Een geweldig aantal! Hoewel de ingediende plannen pas begin 2024 worden beoordeeld, getuigt het grote aantal reacties van de duidelijke noodzaak van deze regeling.

2024

Fonds 21 maakt zich op voor 2024, een jaar waarin we met onze activiteiten opnieuw een positieve bijdrage willen leveren aan de samenleving van nu. Binnen Kunst & Cultuur richten we ons komend jaar daarbij nog nadrukkelijker op het bereiken van doelgroepen tussen de 12 en 40 jaar. Daarnaast zullen we ons binnen Jongeren & Maatschappij blijven inzetten voor kansengelijkheid van jongeren en hopen we met Kunst & Educatie weer mooie initiatieven te kunnen ondersteunen die bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Op de bijgevoegde foto zie je de fondsmedewerkers in hun jongere jaren. Met opnieuw een donatiebudget van € 11,5 miljoen voor 2024 kijken we uit naar een jaar vol verrassende en vernieuwende initiatieven. Fijne feestdagen en een voorspoedig, gelukkig en gezond 2024!