dinsdag 14 september 2021

Fonds 21 en Kansfonds bundelen krachten in strijd tegen thuisloosheid onder jongeren

Foto: Marieke Odekerken - URBN Village

Fonds 21 haakt aan bij het programma ‘Alle jongeren een thuis’ van Kansfonds, waarmee wordt ingezet  op het terugdringen van het aantal dak- en thuisloze jongeren. De samenwerking tussen de twee private fondsen zorgt voor meer slagkracht om de problematiek van thuisloze jongeren het hoofd te bieden, het onderwerp te agenderen en toepasbare kennis te delen met gemeenten, instanties en maatschappelijke organisaties. Fonds 21 levert tot 1 juli 2022 zowel een financiële als inhoudelijke bijdrage aan het programma.

 

 

Over het programma ‘Alle jongeren een thuis’

In Nederland leven 12.000 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. En dat aantal blijft groeien. De jongeren leven op straat, slapen in de nachtopvang of bij bekenden op de bank. De jongeren worstelen vaak met meerdere complexe problemen tegelijk: schulden, geen opleiding of werk en middelengebruik. Deze problemen vragen dan ook om een integrale aanpak. Met het programma ‘Alle jongeren een thuis’ worden pioniers bij elkaar gebracht die op een andere manier werken dan volgens de huidige norm. Waarbij regelingen niet leidend zijn, maar de jongeren om wie het draait. Door middel van actieonderzoek binnen deze projecten wordt nauwkeurig in de gaten gehouden wat werkt en wat niet werkt. Op die manier creëert Kansfonds een ‘community of change’, waarin van elkaar wordt geleerd en waarin zichtbaar wordt hoe zaken ook ánders geregeld kunnen worden.

 

 

Henk Christophersen, algemeen directeur Fonds 21: ‘Fonds 21 vindt dat alle jongeren hun toekomst optimaal moeten kunnen vormgeven en steunde de afgelopen jaren verschillende initiatieven gericht op thuisloze jongeren. We zien echter dat er voor een structurele oplossing voor het probleem meer nodig is. We kijken uit naar de samenwerking met Kansfonds en de andere bij het programma betrokken partijen, waarbij we met gebundelde inzet, netwerk en expertise, grotere veranderingen teweeg kunnen brengen.’  

 

Henriëtte Hulsebosch, algemeen directeur Kansfonds:  ‘We zijn verheugd dat Fonds 21 aanhaakt bij het programma ‘Alle jongeren een thuis’. Dit bevestigt dat we op de goede weg zijn met de vernieuwende aanpak van het programma en het zoeken naar nieuwe oplossingen om dak en thuisloosheid terug te dringen. Samen met Fonds 21 kunnen we meer impact maken, een bredere doelgroep bereiken en verder leren hoe we ons werk kunnen versterken.’

 

 

Over Fonds 21

 

Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Het beleid van Fonds 21 richt zich op drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie. Met een jaarlijks donatiebudget van tien miljoen euro steunt het fonds kunstprojecten én projecten die de maatschappelijke kansen van jongeren (12-30 jaar) verbeteren. Overal in Nederland en steeds met dezelfde insteek: betekenis toevoegen aan de samenleving.

 

 

Over Kansfonds


Ieder mens telt. Daarom ziet Kansfonds om naar de meest kwetsbare mensen. Kansfonds steunt lokale initiatieven, biedt een vangnet en verbetert het systeem dat de oorzaken van problemen rond thuisloosheid in stand houdt. Dat doet Kansfonds samen met haar projectpartners en met thuislozen zelf. Zodat er een samenleving ontstaat waarin plek is voor íedereen.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Fonds 21 EXTRA