Auto rijdt door Drive Thru in Ahoy, project van Boijmans Van Beuningen
Foto: Boijmans Van Beuningen - Drive Thru (foto: Aad Hoogendoorn)

Dossier: Fonds 21 EXTRA

De coronacrisis dwingt ons op een nieuwe manier naar ons werkterrein te kijken. Hoe waken we ervoor dat het aanbod op het gebied van Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie niet verschraalt? Wat hebben organisaties nodig om plannen te kunnen blijven ontwikkelen, zodat publiek nu en in de toekomst kan genieten van kunst en cultuur, en zodat jongeren kunnen deelnemen aan projecten die hun maatschappelijke kansen vergroten? Deze uitzonderlijke tijd vraagt om nieuwe inzichten, creativiteit en flexibiliteit. Niet alleen van onze aanvragers, maar ook van de fondsen.

 

Daarom initiëren we Fonds 21 EXTRA. Met deze regelingen maken we initiatieven mogelijk die buiten de kaders van ons reguliere beleid vallen. Initiatieven die zich richten op het hier en nu, maar ook op de periode ná corona. Om noodhulp te bieden, maar bovenal ook om de kansen te benutten die de huidige tijd zichtbaar maakt. We maken – bovenop ons reguliere donatiebudget – € 15 miljoen vrij voor initiatieven die nu de crisis het hoofd bieden en voor samenwerkingen, innovatie en (digitale) transformatie op de middellange en lange termijn.

Veelgestelde vragen

Wat is Fonds 21 EXTRA?

Met verschillende regelingen steunen we initiatieven die buiten de kaders van ons reguliere beleid vallen. We richten ons daarbij zowel op initiatieven die op korte termijn de coronapandemie het hoofd bieden als op samenwerkingen, innovatie en (digitale) transformatie voor de middellange en lange termijn. De regelingen omvatten al onze werkgebieden: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie.

Voor wie zijn deze regelingen?

De regelingen zijn gericht op verschillende type aanvragers en projecten. Kijk voor meer informatie over de regelingen op de specifieke pagina’s.

Komt mijn project in aanmerking voor steun binnen een regeling?

Om in te schatten of uw project in aanmerking komt voor steun verwijzen we u graag door naar de desbetreffende pagina’s over de verschillende regelingen. De criteria verschillen per regeling.

Wat betekent Fonds 21 EXTRA voor de uitvoering van jullie reguliere beleid?

Fonds 21 EXTRA heeft geen invloed op ons reguliere beleid of budget. We maken voor de regelingen € 15 miljoen vrij bovenop ons reguliere donatiebudget, specifiek voor initiatieven die nu de coronapandemie het hoofd bieden en voor samenwerkingen, innovatie en (digitale) transformatie op de middellange en lange termijn.

Ik heb een vraag over Fonds 21 EXTRA, tot wie kan ik mij wenden?

U kunt contact met ons opnemen via info@fonds21.nl of 030 2337600. Ook houden we u op onze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Meer over Fonds 21 EXTRA