Auto rijdt door Drive Thru in Ahoy, project van Boijmans Van Beuningen
Foto: Boijmans Van Beuningen - Drive Thru (foto: Aad Hoogendoorn)

Dossier: Fonds 21 EXTRA

De coronacrisis dwingt ons op een nieuwe manier naar ons werkterrein te kijken. Hoe waken we ervoor dat het aanbod op het gebied van Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie niet verschraalt? Wat hebben organisaties nodig om plannen te kunnen blijven ontwikkelen, zodat publiek nu en in de toekomst kan genieten van kunst en cultuur, en zodat jongeren kunnen deelnemen aan projecten die hun maatschappelijke kansen vergroten? Deze uitzonderlijke tijd vraagt om nieuwe inzichten, creativiteit en flexibiliteit. Niet alleen van onze aanvragers, maar ook van de fondsen.

 

Daarom initieerden we in 2021 Fonds 21 EXTRA. Met regelingen maakten we initiatieven mogelijk die buiten de kaders van ons reguliere beleid vallen. Initiatieven die zich richtten op het hier en nu, maar ook op de periode ná corona. Om noodhulp te bieden, maar bovenal ook om de kansen te benutten die de huidige tijd zichtbaar maakt. We maakten – bovenop ons reguliere donatiebudget – € 15 miljoen vrij voor noodhulp en voor samenwerkingen, innovatie en (digitale) transformatie op de middellange en lange termijn.

Veelgestelde vragen

Wat is Fonds 21 EXTRA?

Met verschillende regelingen steunden we in 2021 initiatieven die buiten de kaders van ons reguliere beleid vallen. We richtten ons daarbij zowel op initiatieven die op korte termijn de coronapandemie het hoofd bieden als op samenwerkingen, innovatie en (digitale) transformatie voor de middellange en lange termijn. De regelingen omvatten al onze werkgebieden: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie.

Wat betekent Fonds 21 EXTRA voor de uitvoering van jullie reguliere beleid?

Fonds 21 EXTRA had geen invloed op ons reguliere beleid of budget. We maakten voor de regelingen € 15 miljoen vrij bovenop ons reguliere donatiebudget, specifiek voor initiatieven die nu de coronapandemie het hoofd bieden en voor samenwerkingen, innovatie en (digitale) transformatie op de middellange en lange termijn.

Ik heb een vraag over Fonds 21 EXTRA, tot wie kan ik mij wenden?

U kunt contact met ons opnemen via info@fonds21.nl of 030 2337600.

Meer over Fonds 21 EXTRA