woensdag 3 november 2021

Rijksmuseum en Fonds 21 EXTRA zetten met traineeships volgende stap naar inclusiever museum

Foto: Rijksmuseum (foto: Joel Quason)

Dankzij een bijdrage van ruim een half miljoen euro van Fonds 21 EXTRA stelt het Rijksmuseum meerdere trainees educatie aan. Met deze traineeships gaat het museum vier jonge mensen met verschillende (culturele) achtergronden zelf opleiden. Het gaat om betaalde werkervaringsplekken voor jongeren vanaf mbo-niveau op de afdeling Publiek en Educatie. Het doel is dat ze daarna door kunnen stromen naar educatiefuncties in het Rijksmuseum of andere musea of culturele instellingen. Het creëren van de functie van trainee educatie past bij de nadruk die het Rijksmuseum legt op talentontwikkeling en kennisdeling.

Henk Christophersen, algemeen directeur Fonds 21

'Fonds 21 vindt dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn. De traineeships van het Rijksmuseum sluiten aan bij onze overtuiging dat inspraak en betrokkenheid van de nieuwe generatie essentieel zijn voor het bereiken van een jong en meerstemmig publiek. We zijn er dan ook erg trots op dit initiatief van het Rijksmuseum te kunnen steunen.'

Verbinden

Het Rijksmuseum gelooft in de kracht van verscheidenheid en wil de diversiteit van de medewerkers benutten ten behoeve van de organisatie en de kwaliteit en brede variëteit van de collectie, de tentoonstellingen en de programma’s waar de bezoekers zich mee kunnen verbinden. Door de selectie van de trainees te koppelen aan de nieuwe doelgroepen die het Rijksmuseum wil bereiken, ontstaat er een interessante uitwisseling van kennis en ervaring. In plaats van ontwikkelen voor de doelgroep, ontwikkelt het Rijkmuseum mét de doelgroep. Het Rijksmuseum bieden een leertraject van twee jaar en de trainee kan in de praktijk meewerken aan een inspirerend en vernieuwend aanbod voor de nieuwe doelgroepen.

Annemies Broekgaarden, hoofd Publiek en Educatie Rijksmuseum

'Er is zoveel jong talent in Nederland! Wij bieden jong volwassenen de kans hun talenten te ontwikkelen en met ons nieuwe perspectieven toe te voegen aan het ‘Verhaal van Nederland.'

Inclusief

Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis en wil aantrekkelijk en herkenbaar zijn voor een breed en hedendaags, divers publiek. Het museum streeft ernaar inclusief te zijn, zowel qua toegankelijkheid als diversiteit. Het Rijksmuseum omarmt diversiteit in de volle breedte, op gebied van etniciteit, leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, opleidingsniveau, mensen met een beperking, religie, sociaal­economische achtergrond etc. Het Rijksmuseum heeft de ambitie dat een brede variëteit van de Nederlandse bevolking en daarbuiten zich welkom moet voelen omdat zij zich herkent in ons aanbod, zich gerepresenteerd en thuis voelt.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Fonds 21 EXTRA