dinsdag 13 april 2021

Fonds 21 EXTRA Programma

Foto: Stedelijk Museum Alkmaar

De coronacrisis laat diepe sporen na in de cultuursector. Vanaf maart 2020 hebben instellingen, gezelschappen en makers een groot aantal festivals, voorstellingen en programma’s moeten annuleren, uitstellen of aanpassen. Tegelijkertijd zien we dat ontwikkelingen in de sector door de crisis in een stroomversnelling zijn geraakt. Organisaties hebben alles in het werk gesteld om te zoeken naar alternatieven voor en aanvullingen op het reguliere aanbod. Er ontstaan verrassende samenwerkingen, nieuwe initiatieven zien het levenslicht en de verkenning van het digitale domein heeft een grote vlucht genomen. Daarnaast spelen er allerlei ontwikkelingen op het gebied van publiek. We zien nieuwe publieksgroepen opstaan en merken dat instellingen en gezelschappen zich hiertoe willen verhouden. 

 

Kortom, de coronapandemie dwingt tot innovatie en heeft het draagvlak voor een herziening van de culturele sector flink doen toenemen. Fonds 21 wil dit momentum benutten en koppelen aan actie. Daarom hebben we – bovenop ons jaarlijkse donatiebudget – extra gelden vrijgemaakt om deze transitie te stimuleren. Met Fonds 21 EXTRA Programma geven we enkele voorbeeldstellende culturele organisaties en gezelschappen de mogelijkheid zich te richten op de langere termijn, om ook over vijf jaar relevant te kunnen zijn voor de samenleving.

Kunst en cultuur op de langere termijn

Fonds 21 EXTRA Programma heeft een uniek karakter. Het betreft namelijk geen ondersteuning op projectniveau: met deze regeling willen we bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de cultuursector. Het is dan ook niet mogelijk op eigen initiatief een aanvraag binnen Fonds 21 EXTRA Programma in te dienen. Om op te halen waar de kansen en noden voor de middellange en lange termijn liggen hebben we een verkenning onder bestaande aanvragers gedaan. Belangrijke onderwerpen die hieruit voortkwamen zijn digitalisering, publieksontwikkeling, behoud van kwaliteit en het betrekken van de jongere generatie. Het gaat ons bovendien om partijen die voorbeeldstellend zijn en/of gericht zijn op samenwerking. Fonds 21 vindt het namelijk belangrijk dat de opgedane kennis, ervaringen en succesfactoren overdraagbaar zijn of relatief makkelijk zijn op te schalen, zodat andere instellingen er ook mee aan de slag kunnen. Om deze ontwikkelingen optimaal te ondersteunen hebben wij zelf een aantal organisaties benaderd om een transitie te kunnen maken. Daarbij hebben we gekeken naar de volle breedte van de sector, in de Randstad en in de regio.

Meer informatie

Voor Fonds 21 EXTRA Programma zijn Fonds 21 en de benaderde organisaties doorlopend met elkaar in gesprek. De komende tijd zal Fonds 21 EXTRA Programma dan ook steeds verder vorm krijgen. Op onze website houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vragen over Fonds 21 EXTRA? Neem dan contact met ons op via info@fonds21.nl of 030 2337600.

 

Toekenningen


Aanvrager Design Museum Den Bosch
Projectnaam Design Museum Den Bosch - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Digitaal platform De Derde Verdieping en programma's, buitenschools en op mbo-opleidingen.
Toegekend bedrag € 633.698

Aanvrager Muziekgebouw aan 't IJ
Projectnaam Muziekgebouw aan 't IJ - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Meerjarig innovatief en experimenteel traject van jonge makers gericht op een jong en divers publiek.
Toegekend bedrag € 750.000

Aanvrager Centraal Museum Utrecht
Projectnaam Centraal Museum Utrecht - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Driejarig ontwikkeltraject om digitale innovaties voor publiek in de organisatie en het programma van het museum te implementeren.
Toegekend bedrag € 538.500

Aanvrager Maas theater en dans
Projectnaam Maas Theater en Dans - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Inclusieve ruimte waar gezocht wordt naar nieuwe werkvormen, samenwerkingen en nieuw publiek.
Toegekend bedrag € 555.000

Aanvrager Frascati
Projectnaam Frascati - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Meerjarig traject gericht op de carrièreontwikkeling van jonge theatermakers.
Toegekend bedrag € 630.000

Aanvrager Stedelijk Museum Alkmaar
Projectnaam Stedelijk Museum Alkmaar - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Participatieprogramma met jongeren in Alkmaar en Noord-Holland Noord.
Toegekend bedrag € 270.000

Aanvrager Frans Hals Museum
Projectnaam Frans Hals Museum - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Nieuwe generatie curatoren gaat verbinding aan met jongere doelgroep.
Toegekend bedrag € 310.000

Aanvrager Grand Futura
Projectnaam Grand Theatre Groningen - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Online onderzoek en presentatieruimte the 4th space: een studio voor experiment, een montageruimte en een presentatieruimte voor bezoekers, luisteraars, makers en lezers.
Toegekend bedrag € 150.000

Aanvrager MU
Projectnaam MU - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Experimenteel platform waar fysieke en digitale programmering worden geïntegreerd, op basis van onderzoek door kunstenaars, ontwerpers, vakopleidingen en culturele kennis- en erfgoedcentra.
Toegekend bedrag € 154.682

Aanvrager Van Gogh Museum
Projectnaam Van Gogh Museum - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Talentvolle (biculturele) young professionals dragen bij aan verandering van de organisatie.
Toegekend bedrag € 340.918

Aanvrager Museum Boijmans Van Beuningen
Projectnaam Boijmans Van Beuningen - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Leer-werktraject voor trainee conservator educatie met biculturele achtergrond.
Toegekend bedrag € 219.396

Aanvrager Internationaal Theater Amsterdam
Projectnaam ITA - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Gezamenlijk innovatief platform van ITA, NDT en HF voor online voorstellingen, ontmoetingen en events.
Toegekend bedrag € 307.892

Aanvrager Stichting STRP
Projectnaam STRP - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Doorontwikkeling en herprofilering tot een interdisciplinair hybride programma voor een nieuwe generatie makers en publiek.
Toegekend bedrag € 198.926

Aanvrager Rijksmuseum
Projectnaam Rijksmuseum - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Leertraject voor junior educatoren die meewerken aan vernieuwend aanbod voor nieuwe doelgroepen.
Toegekend bedrag € 528.101

Aanvrager Nederlands Fotomuseum
Projectnaam Nederlands Fotomuseum - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Onderzoekstraject gericht op het vergroten van kennis, ervaring en interactie met nieuwe publiek, te beginnen in Rotterdam-Zuid.
Toegekend bedrag € 307.857

Aanvrager Eye Filmmuseum
Projectnaam Programmeurs van de Toekomst - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Opleidingstraject voor nieuwe, diverse en jonge generatie programmeurs op het gebied van film en de kunst van het bewegend beeld.
Toegekend bedrag € 891.967

Aanvrager George en Eran Producties
Projectnaam George en Eran Producties - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Eerste fase onderzoek naar effecten van inclusieve beleid van gezelschappen en theaters op de samenstelling en de ervaringen van publiek.
Toegekend bedrag € 31.671

Aanvrager Nationale Opera & Ballet
Projectnaam Nationale Opera & Ballet - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Programmering van de kleine zaal door jonge makers voor een jong en nieuw publiek.
Toegekend bedrag € 900.000

Aanvrager Theater Utrecht
Projectnaam Theater Utrecht - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Praktijkgericht onderzoek naar toekomstbestendig maken van theater voor een nieuwe generatie digitaal georiënteerde en belevingsbewuste publieksgroepen.
Toegekend bedrag € 300.000

Aanvrager TextielMuseum
Projectnaam TextielMuseum - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Publiekswerking en programmering om nieuw en jonger publiek te bereiken.
Toegekend bedrag € 466.247

Aanvrager Theater Rotterdam
Projectnaam Theater Rotterdam - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Bijdrage voor alternatieve manieren van theatermaken en interactie met het publiek door middel van een 'Social Architect' en voorbeeldprojecten.
Toegekend bedrag € 498.724

Aanvrager Stichting Podiumpas
Projectnaam Podiumpas - Fonds 21 EXTRA
Omschrijving Instrument voor meer en avontuurlijker bezoek voor de podiumkunsten op landelijke schaal.
Toegekend bedrag € 100.000

Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Fonds 21 EXTRA