dinsdag 13 april 2021

Fonds 21 EXTRA Programma

Foto: Stedelijk Museum Alkmaar

De coronacrisis laat diepe sporen na in de cultuursector. Vanaf maart 2020 hebben instellingen, gezelschappen en makers een groot aantal festivals, voorstellingen en programma’s moeten annuleren, uitstellen of aanpassen. Tegelijkertijd zien we dat ontwikkelingen in de sector door de crisis in een stroomversnelling zijn geraakt. Organisaties hebben alles in het werk gesteld om te zoeken naar alternatieven voor en aanvullingen op het reguliere aanbod. Er ontstaan verrassende samenwerkingen, nieuwe initiatieven zien het levenslicht en de verkenning van het digitale domein heeft een grote vlucht genomen. Daarnaast spelen er allerlei ontwikkelingen op het gebied van publiek. We zien nieuwe publieksgroepen opstaan en merken dat instellingen en gezelschappen zich hiertoe willen verhouden. 

 

Kortom, de coronapandemie dwingt tot innovatie en heeft het draagvlak voor een herziening van de culturele sector flink doen toenemen. Fonds 21 wil dit momentum benutten en koppelen aan actie. Daarom hebben we – bovenop ons jaarlijkse donatiebudget – extra gelden vrijgemaakt om deze transitie te stimuleren. Met Fonds 21 EXTRA Programma geven we enkele voorbeeldstellende culturele organisaties en gezelschappen de mogelijkheid zich te richten op de langere termijn, om ook over vijf jaar relevant te kunnen zijn voor de samenleving.

Kunst en cultuur op de langere termijn

Fonds 21 EXTRA Programma heeft een uniek karakter. Het betreft namelijk geen ondersteuning op projectniveau: met deze regeling willen we bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de cultuursector. Het is dan ook niet mogelijk op eigen initiatief een aanvraag binnen Fonds 21 EXTRA Programma in te dienen. Om op te halen waar de kansen en noden voor de middellange en lange termijn liggen hebben we een verkenning onder bestaande aanvragers gedaan. Belangrijke onderwerpen die hieruit voortkwamen zijn digitalisering, publieksontwikkeling, behoud van kwaliteit en het betrekken van de jongere generatie. Het gaat ons bovendien om partijen die voorbeeldstellend zijn en/of gericht zijn op samenwerking. Fonds 21 vindt het namelijk belangrijk dat de opgedane kennis, ervaringen en succesfactoren overdraagbaar zijn of relatief makkelijk zijn op te schalen, zodat andere instellingen er ook mee aan de slag kunnen. Om deze ontwikkelingen optimaal te ondersteunen hebben wij zelf een aantal organisaties benaderd om een transitie te kunnen maken. Daarbij hebben we gekeken naar de volle breedte van de sector, in de Randstad en in de regio.

Meer informatie

Voor Fonds 21 EXTRA Programma zijn Fonds 21 en de benaderde organisaties doorlopend met elkaar in gesprek. De komende tijd zal Fonds 21 EXTRA Programma dan ook steeds verder vorm krijgen. Op onze website houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vragen over Fonds 21 EXTRA? Neem dan contact met ons op via info@fonds21.nl of 030 2337600.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Fonds 21 EXTRA