woensdag 26 mei 2021

KICKSTART CULTUURFONDS HEEFT GROTE IMPACT OP CULTUURSECTOR IN NOOD

Kickstart Cultuurfonds, het tijdelijke noodfonds waar ook Fonds 21 aan bijdraagt, heeft grote impact op de cultuursector in nood. Dat blijkt uit onderzoek van R2 Research onder de 615 producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters die in 2020 een aanvraag indienden voor de € 16 miljoen die beschikbaar was. Kickstart Cultuurfonds ondersteunt culturele instellingen bij coronagerelateerde kosten om publiek veilig te kunnen ontvangen. Cathelijne Broers, namens het noodfonds: “Het is uniek dat zo’n groot aantal private cultuurfondsen met de BankGiro Loterij en het ministerie van OCW de krachten bundelt. Geweldig dat deze samenwerking zo effectief is en hoog wordt gewaardeerd.”

 

De toegevoegde waarde van het noodfonds is (zeer) hoog, aldus 92% van de ondervraagden. De toegekende donatie speelt bij driekwart van de cultuurinstellingen een belangrijke rol in het veilig kunnen blijven ontvangen van publiek in de anderhalvemetersamenleving. Met name het gemak van aankloppen bij één loket, de lage drempel en de snelle behandeling en betaling worden hoog gewaardeerd. Dit jaar is opnieuw € 20 miljoen beschikbaar en wordt het noodfonds overstelpt met aanvragen.

“Onze snelle, flexibele en doeltreffende ad hoc samenwerking is uniek en geslaagd”

Cathelijne Broers: “Onze ad hoc samenwerking om snel, flexibel en doeltreffend te reageren op de plots ontstane hoge nood in de cultuursector is gelukt. We zijn blij te horen dat onze donaties bij 84% een belangrijke of zelfs cruciale rol speelden bij het veilig kunnen ontvangen van publiek dankzij fysieke aanpassingen aan de zaal of het podium. Daarnaast is het voor ons fijn om te horen dat we bij 86% van de gehonoreerde aanvragers een positieve impact hebben op de werkgelegenheid, dat onze donaties als vliegwiel hebben gefungeerd voor andere financiering en dat ons noodfonds sterk heeft bijgedragen aan het moreel en vertrouwen binnen organisaties. Opmerkelijk is dat zelfs 75% van de afgewezen aanvragers het Kickstart Cultuurfonds hoog waardeert.”

In 2021 al € 13,9 miljoen gedoneerd aan 410 cultuurinstellingen

Het noodfonds wordt ook in 2021 overstelpt met aanvragen voor de € 20 miljoen die dit jaar beschikbaar is, naast de € 16 miljoen die in 2020 al werd gedoneerd. Tot op heden klopten dit jaar al 970 culturele instellingen aan. Dat resulteerde in € 13,9 miljoen donaties aan 410 grote en kleine cultuurinstellingen uit het hele land.

 

Op www.kickstartcultuurfonds.nl staat een overzicht van alle toekenningen en is te zien welke aanvragers in de huidige, laatste ronde nog een aanvraag kunnen indienen. Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation en werkt samen met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en private cultuurfondsen Stichting Droom en Daad, Fonds 21, Ammodo, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Elise Mathilde Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en Gravin van Bylandt Stichting.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Fonds 21 EXTRA