maandag 5 juli 2021

Fonds 21 geeft 15 miljoen extra om te overleven en vernieuwen

Foto: Boijmans Van Beuningen - Drive Thru (foto: Aad Hoogendoorn)

Fonds 21 heeft 15 miljoen euro extra vrijgemaakt bovenop het reguliere donatiebudget voor initiatieven die de coronacrisis nu het hoofd bieden en om verschillende sectoren toekomstbestendig te maken en verschraling van het aanbod tegen te gaan. Onder de naam Fonds 21 EXTRA geeft Fonds 21 culturele organisaties en gezelschappen die voorbeeldstellend zijn en/of gericht op samenwerking en kennisdeling de komende jaren de ruimte om in te zetten op de onderwerpen innovatie, digitalisering, publieksontwikkeling, behoud van kwaliteit en het betrekken van de jongere generatie. Inmiddels hebben zestien musea, theatergezelschappen, podia, productiehuizen en festivals van Fonds 21 EXTRA in totaal ruim 6 miljoen euro gekregen om zich te kunnen richten op de langere termijn.

Maas Theater en Dans: Open Space

Om ontwikkelingen op de langere termijn optimaal te kunnen ondersteunen benadert Fonds 21 zelf organisaties om een transitie te kunnen maken. Eén van deze organisaties is Maas Theater en Dans uit Rotterdam. Dankzij een toekenning van 555.000 euro kan het gezelschap en podium bouwen aan een Open Space, waarin ze samen met het jonge publiek en anderen ruimte geven aan nieuwe werkvormen, een vernieuwde organisatie, nieuwe samenwerkingen en nieuwe publieksgroepen. Bernadette Stokvis, zakelijk directeur Maas Theater en Dans: “De coronacrisis bracht alle programmering en tournees in een abrupte stilstand en trok een zware wissel op onze jonge doelgroep. Maar het bracht ook ruimte voor innovatie, reflectie en verdieping. Wij zijn ontzettend blij dat we nu voor een aantal jaren juist die ervaringen verder kunnen brengen met deze extra middelen van het fonds. Meebewegend met ons jonge publiek gaan we niet zomaar terug naar het oude normaal, maar werken we vooruit met toekomstbestendige nieuwe projecten.”

Designmuseum: nieuwe medewerkers

Een toekenning is er ook voor het Design Museum in Den Bosch. Met een donatie van 633.698 euro stelt het museum onder meer een junior curator, een medewerker events & educatie en een medewerker jongerencommunicatie aan. Deze drie jonge professionals leggen telkens een verbinding naar de programmering van het museum en krijgen de ruimte om nieuwe onderwerpen te agenderen en presentatievormen te vinden die specifiek zijn gericht op het publiek van de toekomst. Timo de Rijk, directeur Design Museum Den Bosch: “De bijdrage van Fonds 21 EXTRA is een geweldige impuls voor onze ambitie om hét designmuseum van Nederland te worden. De toekenning brengt onze plannen voor het bereiken van nieuwe en jongere publieksgroepen in een stroomversnelling. Ze bevestigt onze overtuiging dat design een grote maatschappelijke kracht kent en een breed publiek kan aanspreken.”

Meer toekenningen

Andere organisaties met een toekenning binnen Fonds 21 EXTRA zijn onder andere Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam (uitbreiding productiehuis middels programmalijnen nieuwe makers, digitalisering en productinnovatie), Frans Hals Museum in Haarlem (traject voor nieuwe generatie curatoren voor nieuwe blik op collectie en verhalen voor verbinding met jonge publieksgroepen), Centraal Museum in Utrecht (ontwikkeling van digitale toepassingen voor optimaliseren bezoekerservaring), Frascati in Amsterdam (ontwikkeltraject voor jonge theatermakers) en Stedelijk Museum Alkmaar (participatieprogramma voor jongeren om het museum meerstemmig te maken).

 

Henk Christophersen, algemeen directeur Fonds 21: “De coronapandemie dwingt tot innovatie en heeft het draagvlak voor een herziening van de culturele sector flink doen toenemen. Het is een uitzonderlijke tijd, die vraagt om nieuwe inzichten, creativiteit en flexibiliteit. Niet alleen van onze aanvragers, maar ook van de fondsen. Fonds 21 benut dit momentum en koppelt het aan concrete actie. Door anticyclisch te investeren met Fonds 21 EXTRA willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van de instellingen en wil Fonds 21 andere fondsen inspireren, bewegen tot samenwerken en het debat op gang brengen. Ten slotte is het essentieel dat de opgedane kennis, ervaringen en succesfactoren overdraagbaar zijn of relatief makkelijk zijn op te schalen, zodat andere instellingen er ook mee aan de slag kunnen.”

Noodhulp

Naast ondersteuning op de langere termijn biedt Fonds 21 EXTRA met regelingen en samenwerkingen ook noodhulp. Zo zet het fonds momenteel in op het verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren in tijden van corona. En in 2020 ontvingen 49 culturele organisaties noodhulp van Fonds 21 EXTRA voor de ontwikkeling van nieuw, coronaproof aanbod. Naast het initiëren van eigen regelingen werkt Fonds 21 ook samen in het Kickstart Cultuurfonds, het noodfonds dat de culturele sector helpt bij het aanpassen aan de anderhalvemetersamenleving.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Fonds 21 EXTRA