donderdag 1 juli 2021

Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona gesloten

Het langzaam openen van Nederland valt samen met het einde van de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona. Het aanvraagloket van de stimuleringsregeling is per 1 juli 2021 gesloten. Fonds 21 is diep onder de indruk van de hoeveelheid prachtige, waardevolle projectplannen die sinds 1 maart zijn voorgelegd. Een groot aantal plannen is aan ons voorgelegd, waarvan uiteindelijk ruim zestig plannen zijn uitgewerkt en ingediend. Tot nu toe heeft Fonds 21 € 733.994 besteed aan toekenningen. Projecten die kort voor de deadline zijn ingediend zullen de komende weken worden behandeld. In augustus maken we alle resultaten van de stimuleringsregeling bekend. We bedanken alle organisaties voor hun deelname aan de regeling.

Opbrengst van de stimuleringsregeling

Met de stimuleringsregeling speelt Fonds 21 in op een urgente behoefte. Organisaties vanuit heel Nederland, lokaal en landelijk opererend, voor ons bekende en onbekende aanvragers, wisten ons vanaf de eerste dag van de regeling te vinden. De plannen liepen sterk uiteen: van bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers tot online theatergesprekken en van onderwijs- tot maatjesprojecten voor jonge nieuwkomers.  

 

We zijn trots op het voorlopige resultaat van de regeling. Organisaties hebben laten zien snel in te kunnen spelen op de huidige situatie, waardoor ontzettend veel jongeren tijdens de coronapandemie konden worden geholpen. Tegelijkertijd is de massale animo voor de stimuleringsregeling ook schrijnend. Veel van de ontvangen projectplannen liggen in het verlengde van reguliere jeugdzorg en jeugd-GGZ en pasten daarmee onvoldoende binnen onze stimuleringsregeling. Dit betrof bijvoorbeeld broodnodige opschalingen van het aantal plekken in begeleidingstrajecten. De reacties op de stimuleringsregeling laten zien dat de financiële tekorten in de jeugdhulpverlening en –GGZ flinke gevolgen hebben. Gevolgen waar Fonds 21, als privaat fonds, geen structurele oplossing voor kan bieden.  

 

Ondanks het eenmalige karakter van de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona, is de nijpende situatie aanleiding voor Fonds 21 zich voor dit thema te blijven inzetten. De komende maand voeren we een aantal beleidswijzigingen door binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Het extra prioriteit geven aan het mentale welzijn van jongeren maakt hier onderdeel van uit.

 

 

Tot nu toe zijn de volgende projecten toegekend


Aanvrager Kunstcircuit Deventer
Projectnaam Mind set College tour pilot
Omschrijving Online talkshow waarin angst en depressie onder jongeren bespreekbaar wordt gemaakt.
Toegekend bedrag € 19.479

Aanvrager Leer Zelf Online
Projectnaam ABCDate Den Haag
Omschrijving On- en offline platform voor contactbemiddeling voor jongeren met een verstandelijke beperking, dat wordt uitgebreid met jongeren die buiten een instelling wonen.
Toegekend bedrag € 10.000

Aanvrager Move Forward Foundation
Projectnaam Individuele trainingen en groepsworkshops voor jongeren in opvanglocaties
Omschrijving Individuele trainingen en groepsworkshops voor jongeren die wonen in Nederlandse opvanglocaties en als gevolg van de coronacrisis weinig omhanden hebben.
Toegekend bedrag € 10.000

Aanvrager Stichting Time Out
Projectnaam Time Out Dubbelproject
Omschrijving Twee interactieve muzikale (online) theatervisies over, voor, door & met jongeren over jong zijn tijdens en na corona, in ITA en op Lowlands.
Toegekend bedrag € 50.000

Aanvrager Stichting STOOT
Projectnaam Brainmoves X-tra
Omschrijving Groningse jongvolwassenen die hard zijn geraakt door de coronacrisis werken toe naar meer structuur, zingeving, duurzame sociale relaties en een positieve gezondheid.
Toegekend bedrag € 20.000

Aanvrager Stichting De Kids van Amsterdam
Projectnaam Jong en Jongeren
Omschrijving Amsterdamse jongeren organiseren activiteiten voor andere jongeren uit hun buurt, om zo nieuw perspectief te bieden tijdens de coronacrisis.
Toegekend bedrag € 10.000

Aanvrager RICK
Projectnaam Kunstkr8 21
Omschrijving Workshopprogramma waarin jongeren uit Weert hun ervaringen tijdens de coronacrisis verwerken in creatieve uitingen.
Toegekend bedrag € 10.483

Aanvrager Stichting KEaRN Welzijn
Projectnaam Er zijn bij 't Stationnetje!
Omschrijving Coachingstraject voor jongeren in Friesland met nadruk op psychisch welbevinden.
Toegekend bedrag € 30.000

Aanvrager Codename Future
Projectnaam Mijn Leefstijl tijdens Corona
Omschrijving Lespakket dat mbo-studenten ondersteunt bij eenzaamheid of gevoelens van depressie in coronatijd.
Toegekend bedrag € 43.960

Aanvrager Stichting Join Us
Projectnaam Van platform naar community
Omschrijving Ontwikkeling van veilige online community voor en door jongeren die te maken hebben met eenzaamheid.
Toegekend bedrag € 30.000

Aanvrager Stichting De Ster
Projectnaam Stay Strong
Omschrijving Kampen voor scholieren waarin zij aan de slag gaan met puberthema's, waaronder de psychosociale gevolgen van de coronapandemie.
Toegekend bedrag € 20.000

Aanvrager Stichting StreetsmArt
Projectnaam Samen
Omschrijving Samenbrengen van kwetsbare en moeilijk te bereiken jongeren uit Amsterdam-Oost waarbij hulp wordt geboden bij mentale problemen.
Toegekend bedrag € 19.588

Aanvrager Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk
Projectnaam Straatkunst Beverwijk
Omschrijving Dertig jongeren maken drie kunstprojecten in Beverwijk, met maatschappelijk welzijn als hoofdthema.
Toegekend bedrag € 10.000

Aanvrager United World Colleges Nederland
Projectnaam Move the world, de escape game met maatschappelijke impact
Omschrijving Interactieve escapegame en lesprogramma dat jongeren aanzet om de impact van de Coronacrisis op het welzijn van mensen in hun omgeving te verzachten.
Toegekend bedrag € 30.000

Aanvrager Theatergroep PlayBack
Projectnaam Alles Goed
Omschrijving Drie theaterproducties rondom het thema mentaal welzijn van jongeren: één voor scholieren, één voor hun ouders en één voor docenten.
Toegekend bedrag € 27.500

Aanvrager Stichting BONT
Projectnaam Zomervakantie
Omschrijving Zomervakanties in coronatijd voor jongeren met een verstandelijke beperking om te werken aan hun zelfredzaamheid.
Toegekend bedrag € 17.560

Aanvrager Noordje
Projectnaam Buro Z
Omschrijving Jongeren en kunstenaars uit Amsterdam worden aan elkaar gekoppeld en zetten samen creatieve projecten op, waarbij ze uiting geven aan hun gevoelens tijdens de coronacrisis.
Toegekend bedrag € 20.000

Aanvrager Stichting Boschuysen
Projectnaam de Laptopdesk
Omschrijving Aanvraagpunt voor refurbished laptops en tablets voor jongeren die hier zelf geen middelen voor hebben.
Toegekend bedrag € 40.000

Aanvrager Rambler Studios
Projectnaam Design Your Daily Life XL
Omschrijving Weekend- en zomerprogramma waarin kwetsbare jongeren uit Amsterdam middels creatief ontwerpen uiting geven aan hun gevoelens tijdens de coronacrisis.
Toegekend bedrag € 30.600

Aanvrager MIND
Projectnaam MIND Young Academy
Omschrijving Jonge ervaringsdeskundigen gaan landelijk met jongeren in de klas in gesprek over psychische gezondheid.
Toegekend bedrag € 100.000

Aanvrager Levvel
Projectnaam Kunstpleegers
Omschrijving Tentoonstelling in VondelCS over leven tijdens corona met als exposanten: pleegkinderen, kinderen uit gezinshuizen en eigen kinderen van pleegouders.
Toegekend bedrag € 10.000

Aanvrager Stichting Vanzelfsprekend
Projectnaam Zorg voor Ruimte
Omschrijving Ondersteuning aan jonge mantelzorgers in de regio Den Bosch.
Toegekend bedrag € 15.000

Aanvrager ELANCE Academy
Projectnaam Strong Girls Go
Omschrijving Coachingsprogramma voor vrouwelijke studenten in Amsterdam en Den Haag die worstelen met het vinden van balans in hun leven.
Toegekend bedrag € 25.000

Aanvrager Jongerenwerk de Schoudermantel
Projectnaam Zie je mij?
Omschrijving Jongeren in Bunnik doorlopen een kunstzinnig onderzoeksproces en maken een speelfilm en fototentoonstelling over de ervaring van de coronapandemie.
Toegekend bedrag € 10.000

Aanvrager Vereniging Nationale Jeugdraad (NJR)
Projectnaam Great Minds
Omschrijving Leerlingen krijgen handvatten om mentale gezondheid bespreekbaar te maken op school.
Toegekend bedrag € 50.000

Aanvrager Stichting OOK voor JOU Leerdam
Projectnaam Break Out! Ontdek en Ontwikkel je Kwaliteit
Omschrijving Individuele coachingstrajecten in Leerdam, waarin jongeren die in sociaal isolement zitten worden geholpen hun leven weer op de rit te krijgen.
Toegekend bedrag € 30.000

Aanvrager Stichting Mano
Projectnaam SamenVeerkrachtig
Omschrijving Programma voor jonge Rotterdamse statushouders, gericht op het signaleren, laagdrempelig bespreekbaar maken en behandelen van psychosociale problematiek
Toegekend bedrag € 15.824

Aanvrager Humanitas Kop van Noord-Holland
Projectnaam Jongerenmaatjes corona
Omschrijving Jongeren uit Den Helder en Schagen die door de coronacrisis in isolement zijn geraakt worden begeleid door een jongerenmaatje.
Toegekend bedrag € 29.000

Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Fonds 21 EXTRA