maandag 5 december 2016

Vmbo'ers in debat tijdens Battle van ’t Vrije Woord

‘Niemand gaat het ooit met elkaar eens zijn. Mensen blijven toch een mening houden. Als je beledigen strenger gaat straffen, wordt het alleen maar erger.’ Laquilla van het IJburg College uit Amsterdam is helder in haar standpunten. De vmbo-leerling is in staat haar mening goed onder woorden te brengen en mag zich dan ook winnaar noemen van de jongste editie de Battle van ’t Vrije Woord. De Battle van ’t Vrije Woord is een initiatief van Discussiëren Kun Je Leren, een stichting die moeilijke onderwerpen bespreekbaar maakt en vmbo-scholieren een platform biedt waar gediscussieerd en geluisterd kan worden. Doel van het project is de mondelinge taalvaardigheid van vmbo-scholieren te vergroten en ze kritisch te leren kijken naar informatie. Tijdens de Battle van ’t Vrije Woord gaan de jongeren niet alleen het gesprek met elkaar aan, maar ook met journalisten van onder meer RTL Nieuws, NRC, de Volkskrant en de Telegraaf.

 

Fonds 21 steunt dit project met €11.000.

Discussiëren over stellingen

Ter voorbereiding op de Battle van ’t Vrije Woord is in twaalf klassen van Amsterdamse vmbo-scholen een aantal discussielessen gegeven over de stellingen: 

 

- Woorden doen geen pijn.

- In Nederland moet iedereen kunnen zeggen en schrijven wat hij denkt.

- Nederlandse journalisten schrijven en spreken de waarheid.

- De media hebben een te grote invloed op de beeldvorming van jongeren.

- De vrijheid van meningsuiting moet strenger worden begrensd.

 

Tijdens de Battle van ’t Vrije Woord gaf een groot aantal jongeren aan de media te wantrouwen. Toch hebben de media volgens hen een te grote invloed hebben op de beeldvorming van jongeren. Leerling Arbiche verduidelijkt dit met een voorbeeld: ‘Ik vergelijk het met groepsdruk. Als ik tien keer wordt meegevraagd voor een biertje, zeg ik negen keer nee, maar de tiende keer ga ik mee. Als ik tien keer iets op de media zie langskomen, ga ik het uiteindelijk geloven.’ Het advies van de jongeren is dan ook dat kwaliteitsmedia moeten wegblijven van social media. Naast de debatten bestond de middag ook uit een interactieve ronde waarbij de leerlingen met hun smartphone konden reageren op stellingen als: Je moet alles geloven wat in de krant staat, en: Journalisten zijn altijd objectief aan bod.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

De Battle van 't Vrije Woord sluit goed aan bij het thema Mediawijsheid / Geletterdheid van Fonds 21. Het project onderscheidt zich van andere debatprojecten door in te zetten op zowel retorische vaardigheden (presenteren, overtuigen) als informatievaardigheden (zoeken naar informatie, onderbouwen, reflecteren). Stichting Discussiëren Kun Je Leren heeft een goed netwerk in Amsterdam en heeft met veel scholen een langdurige samenwerking.