woensdag 6 mei 2020

Effecten coronacrisis op cultuurbezoek na heropening

Foto: Robert Oosterbroek - Centraal Museum

Wat zijn de effecten van de coronacrisis op cultuurbezoek na heropening van de cultuurhuizen? Durven bezoekers straks weer te komen en welke belemmeringen verwachten zij? Hendrik Beerda Brand Consultancy heeft onderzoek gedaan naar het effect van de coronacrisis op de bezoekbereidheid voor de Nederlandse musea en podiumkunsten. Er is onder meer gekeken naar de snelheid waarmee liefhebbers de musea en podiumkunsten na opening weer verwachten te gaan bezoeken en naar de verwachte belemmeringen bij het bezoek ervan. De onderzoeksresultaten zijn bemoedigend.

 

Belangrijkste conclusies voor de museumsector zijn:

 

 • 79% van de Nederlandse museumbezoekers verwacht na heropening de musea weer even veel of meer te gaan bezoeken; 21 procent denkt het bezoek in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar te verminderen. 
 • Jongeren (18-24 jaar) en inwoners van de 3 grote steden verwachten méér naar musea te gaan na de heropening.
 • Het percentage dat aangeeft musea minder dan vorig jaar te gaan bezoeken verschilt niet veel in de leeftijdscategorieën boven 25 jaar. Onder de inwoners van Overijssel en Flevoland is de verwachte daling het sterkst.
 • 22 procent van de museumbezoekers zegt direct na heropening weer Nederlandse musea te gaan bezoeken. 58 procent verwacht een museumbezoek meer dan een maand uit te stellen na de heropening.
 • De afstand tot de andere bezoekers vormt de belangrijkste belemmering voor degenen die niet direct na heropening een museum gaan bezoeken. Ook het aantal bezoekers in de museumzalen en bij de museumingang wordt als belangrijke belemmering gezien om direct op museumbezoek te gaan.
 • Onder 55-plussers vormt het gebruik van het toilet een veel grotere belemmering, als ook de drukte in de museumentree en de museumzalen. Ook over het aanraken van deurklinken en trapleuningen heeft deze doelgroep meer zorgen
 • Financiële onzekerheid lijkt de geplande museumbezoeken niet negatief te beïnvloeden.
   

 

Voor de podiumkunstensector zijn de belangrijkste conclusies:

 

 • 74% van de Nederlandse bezoekers van podiumkunsten verwacht de theaters en muziekpodia na heropening weer even veel of meer te gaan bezoeken; . 26 procent verwacht het bezoek in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar te verminderen.
 • 21 procent van de bezoekers van de podiumkunsten verwacht direct na heropening weer een voorstelling of concert te gaan bezoeken. 69 procent denkt een bezoek aan de podiumkunsten meer dan een maand uit te stellen na de heropening.
 • Voor de podiumkunstenbezoekers vormen de afstand tot de medebezoekers en het aantal bezoekers in de zaal de belangrijkste redenen om niet direct naar een voorstelling of concert te gaan na heropening.
 • In de provincie Noord-Brabant wordt veel vaker dan gemiddeld het aantal bezoekers in de zaal als belemmering genoemd. Ook in Flevoland speelt dit punt duidelijk sterker.
 • In de noordelijke provincies ziet men juist minder problemen met het aantal bezoekers in de zaal. Ook ziet men minder bezwaren om kleine podia te bezoeken.
 • 65-plussers maken zich veel meer zorgen om het gebruik van het toilet, het aantal bezoekers bij de entree, de deurklinken/trapleuningen en de beperkte ruimte in een kleine zaal.
 • Financiële onzekerheid lijkt weinig invloed te hebben op het bezoek aan theaters en muziekpodia.
   

 

Lees hier het volledige onderzoeksrapport. 


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Gevolgen maatregelen coronavirus