dinsdag 4 mei 2021

Stimuleringsregeling Fonds 21: Mentaal Welzijn Jongeren & Corona

De impact van de coronapandemie op de mentale gezondheid van jongeren is enorm. De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen zorgen voor een acute en zorgwekkende stijging van het aantal jongeren dat zich eenzaam voelt en/of kampt met psychische klachten. Fonds 21 vindt dat alle jongeren een goede start verdienen in de samenleving en zet zich in voor de maatschappelijke kansen voor deze groep. Op dit moment kan dit echter niet zonder oog te hebben voor de mentale situatie van jongeren. Met de stimuleringsregeling ‘Mentaal Welzijn Jongeren & Corona’ willen we de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van jongeren nu verzachten.

In het kort

De stimuleringsregeling opent op 1 maart en richt zich specifiek op projecten die nog dit jaar (2021) (grotendeels) gerealiseerd kunnen worden. De focus ligt hierbij op jongeren tussen de 12 en 30 jaar die het ten gevolge van de coronamaatregelen zwaar hebben. De projecten moeten uitvoerbaar zijn binnen de corona richtlijnen. Waar wij binnen ons reguliere beleid voorkeur hebben voor projecten waar jongeren fysiek aan deelnemen, kunnen binnen de stimuleringsregeling ook projecten worden ingediend die geheel of grotendeels online plaatsvinden. Een aanvraag kan ook een aanvulling betreffen op een lopend project, waardoor het bereik vergroot kan worden.

 

Omdat we aanbod voor jongeren op korte termijn mogelijk willen maken, worden aanvragen binnen de stimuleringsregeling binnen vier weken behandeld. Ook is Fonds 21, meer dan binnen ons reguliere beleid, bereid om een stevige bijdrage te leveren, namelijk tot maximaal 50% van de totale begroting. De eigen bijdrage van de aanvrager kan ook in de vorm van gekapitaliseerde eigen uren.

Voor wie is deze regeling?

De stimuleringsregeling is bedoeld voor professionele organisaties die actief werken met jongeren en die ervaring hebben met de thematiek. De begeleiding van de jongeren moet professioneel zijn, bij de beoordeling van de plannen leggen wij veel nadruk op pedagogische en didactische kwaliteit.

 

Wilt u deelnemen aan de regeling? Wij vragen aanvragers eerst dit formulier in te vullen en vóór dinsdag 1 juni te mailen naar stimuleringsregeling@fonds21.nl. Op basis hiervan ontvangt u binnen vijf werkdagen een reactie of uw project in aanmerking komt voor de stimuleringsregeling. Indien positief dan kunt u vervolgens via onze website een definitieve aanvraag indienen.

 

Aanvragen binnen de stimuleringsregeling kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2021. Fonds 21 behandelt alle aanvragen die in deze periode worden ingediend. Wij beoordelen niet op basis van volgorde van binnenkomst, maar op basis van weging van uw plan.

 

Meer toelichting op de criteria en het proces van de stimuleringsregeling vindt u hier.

Meer informatie

Hebt u een vraag over de stimuleringsregeling of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@fonds21.nl of 030-2337600.