zondag 4 juli 2021

Beleidswijziging pijler Jongeren & Maatschappij

Foto: Project: Humanity in Action

Fonds 21 vindt dat alle jongeren van 12 tot 30 jaar een goede start verdienen in de samenleving, vol kansen en ontwikkelmogelijkheden. Jaarlijks steunen we binnen onze pijler Jongeren & Maatschappij talrijke projecten die door een leerervaring de zelfredzaamheid van jongeren vergroten. We steunen grote en kleinschalige projecten, verspreid over het hele land. Maar de samenleving verandert continu en daarmee verandert ook de context waarin jongeren volwassen worden. Het is dan ook noodzakelijk om ons beleid regelmatig kritisch onder de loep nemen. Per 5 juli 2021 hebben we binnen Jongeren & Maatschappij een aantal beleidswijzigingen doorgevoerd, zodat we kunnen blijven inspelen op de kansen en uitdagingen van deze tijd.  

Wijzigingen

De pijler Jongeren & Maatschappij van Fonds 21 kenmerkte zich door een afbakening in thema’s, waarbinnen projectaanvragen konden worden ingediend. Vanaf 5 juli 2021 versoepelen wij deze afbakening, waardoor we als fonds doorlopend kunnen blijven inspelen op maatschappelijke verandering. We blijven prioriteit geven aan bepaalde actuele maatschappelijke thema’s, maar bieden ook ruimte aan initiatieven die hier niet direct onder vallen maar voor jongeren wel actueel en urgent zijn. Naast verandering in prioritering op thema leggen we in ons nieuwe beleid ook meer nadruk op innovatie, zodat er ruimte ontstaat voor vernieuwende initiatieven. Ook hier spelen maatschappelijke veranderingen een rol: Fonds 21 is graag aanjager van projecten die inspelen op systeemfouten die ten koste gaan van de kansen van jongeren, of van originele, vernieuwende methodes om jongeren hier zelf in te stimuleren. Alle voorwaarden en criteria zijn hier te vinden.

Meer informatie

In ons nieuwe beleid blijven de ontwikkelkansen van jongeren centraal staan, de beleidswijzigingen hebben dan ook geen directe gevolgen voor de lopende toekenningen. Vragen over het nieuwe beleid of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met projectadviseur Heleen Cousijn via heleen.cousijn@fonds21.nl of 030 2337613 of met projectadviseur Rianne Koelmans via rianne.koelmans@fonds21.nl of 030 2337609.