vrijdag 5 februari 2016

Vijf jaar SchuldHulpMaatje

Schuldhulpmaatje, de organisatie die gericht is op het voorkomen van schuldenontwikkeling bestaat deze maand vijf jaar. De viering op woensdagochtend 17 februari in Leiden wordt bijgewoond door Hare Majesteit Koningin Máxima. De Koningin is eregast tijdens een deel van de viering van het vijfjarig bestaan van de vrijwilligersorganisatie.


SchuldHulpMaatje Is een landelijk project, dat gericht is op het voorkomen van schuldenontwikkeling. Met de bijdrage van Fonds 21 (€ 65.300,-) wordt de opleiding van 50 maatjes mogelijk gemaakt die speciaal voor jongeren wordt ingezet. Jongeren met relatief kleine schulden, zonder inkomen, blijven namelijk buiten beeld bij de reguliere schuldhulpverlening. Het verhaal van de jongeren en de mogelijkheid uit de schulden te komen op jonge leeftijd daardoor ook. Een SchuldHulpMaatje neemt niet het werk over van professionele hulpverleners, maar biedt persoonlijke ondersteuning in nauwe samenwerking met de Sociale Dienst en maatschappelijke organisaties.

 

Koningin Máxima spreekt bij de viering met betrokkenen van SchuldHulpMaatje over de wijze waarop zij mensen met schulden benaderen en begeleiding bieden. Doel van SchuldHulpMaatje is om te voorkomen dat mensen onnodig in de schulden raken of dat de schulden zich herhalen.

 

Koningin Máxima bezoekt SchuldHulpMaatje mede vanuit haar functie als erevoorzitter van het platform Wijzer in Geldzaken. Vanuit deze functie vraagt zij aandacht voor het belang van financiële educatie en het verstandig omgaan met geld. Doel van Wijzer in Geldzaken is om bewust financieel gedrag en financiële zelfredzaamheid te bevorderen.