woensdag 11 mei 2016

Kansen Krijgen Kansen Pakken

Hoe maak je van Nederland een thuis als je een niet-westerse achtergrond hebt? In 'Kansen Krijgen Kansen Pakken' worden verhalen verteld door jonge mensen met een niet-westerse achtergrond die barrières hebben overwonnen en kansen hebben gepakt. Fonds 21 steunt dit project met een bedrag van € 75.000.

 

Hoe slaagden ze daarin? Welke mogelijkheden hebben ze benut? En hoe konden ze zich wortelen in de Nederlandse samenleving zonder hun eigen afkomst en culturele identiteit te verliezen?

 

"Je moet kennis opdoen en van daaruit moet je gaan handelen. Als je geen kennis hebt, dan ben je machteloos." - Ilyasse

Documentaire, educatieve clips en een campagneweek

'Kansen Krijgen Kansen Pakken' bestaat uit een documentaire drieluik, een serie educatieve clips en een landelijke campagneweek waarin deze vragen worden beantwoord.

Voor het documentaire drieluik werden een jaar lang 9 hoofdpersonen gevolgd, waaronder een huisarts, een accountant, een marktkoopman, een jongerenwerker en een docent op hun werk, met familie, in de buurt, op school en thuis.

 

De eerste uitzending van 'Kansen Krijgen Kansen Pakken' is op zondag 22 mei a.s. om 21.00 uur te zien bij de NTR op NPO2. De tweede en derde uitzending van het drieluik worden uitgezonden op zondag 29 mei en op zondag 5 juni 2016.

Landelijke activiteiten

Op 19 mei start de landelijke activiteitenweek 'Kansen Krijgen Kansen Pakken'. Hiermee begint een periode waarin scholen en maatschappelijke organisaties activiteiten organiseren zoals debatten en dialoogbijeenkomsten. De educatieve clips worden ingezet als aanloop om gesprekken over ingewikkelde thema’s en eigen ervaringen, overeenkomsten en verschillen bespreekbaar te maken.

 

Het project is een initiatief van regisseur Ireen van Ditshuyzen en producent MOONDOCS (voorheen IDTV docs) en wil een bijdragen leveren aan een genuanceerde beeldvorming over bevolkingsgroepen, maar stelt ook een andere manier van kijken voor.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Met 'Kansen Krijgen Kansen Pakken' wordt een  actueel onderwerp aangesneden binnen de Nederlandse samenleving. Het ambitieniveau van gerenommeerd regisseur Ireen van Ditshuyzen en haar team is hoog en met de keuze voor diverse platforms – voor de landelijke televisie, een online campagne en in de klas -  wordt  een groot bereik gegarandeerd. Het educatieve programma richt zich uitdrukkelijk op emancipatie en verbetering van maatschappelijke kansen van een jonge doelgroep die start vanuit een achterstandspositie.

 

Meer informatie op www.kansenkrijgen.nl