donderdag 2 juli 2020

Kickstart Cultuurfonds: 16 miljoen voor culturele sector

Foto: Foto: Roy Beusker

Nederland heeft een nieuw, tijdelijk fonds voor de culturele sector: Kickstart Cultuurfonds. Vanuit het fonds wordt 16 miljoen euro beschikbaar gesteld voor theaterproducties, tentoonstellingen en concerten in de anderhalvemeter-samenleving. Het tijdelijke fonds is het resultaat van een samenwerkingsverband van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VandenEnde Foundation, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds, Fonds 1818 en Stichting Zabawas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met steun van Kickstart Cultuurfonds kunnen theaters en musea hun gebouwen coronaproof maken en voorstellingen en tentoonstellingen programmeren die in het ‘nieuwe normaal’ niet rendabel genoeg zouden zijn. De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is bestemd voor organisaties die geen gebruik kunnen maken van het extra overheidspakket van 300 miljoen euro voor de cultuursector.

Anderhalve meter

De beperkingen voor bezoekersaantallen van theaters, concertzalen en musea zijn vanaf 1 juli weliswaar losgelaten, maar de anderhalvemeter-richtlijn blijft voorlopig van kracht. Dat is een belangrijk obstakel voor de sector om weer volop creatief aan de slag te kunnen. Er zijn voorlopig geen volle museum- en theaterzalen mogelijk en daarmee zijn veel producties en tentoonstellingen niet rendabel en dreigen te sneuvelen. Kickstart Cultuurfonds helpt de culturele sector zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden én vooral creatief en productief te blijven voor een zo groot mogelijk publiek.

Aanvraagloket vanaf 15 juli open

Theaters, concertzalen, musea en theaterproducenten kunnen vanaf 15 juli in vier aparte tranches – voor theaters, concertzalen & poppodia, producenten, musea - hun plan indienen voor een productie, voorstelling, concert of tentoonstelling, aangepast aan de anderhalve-meter-samenleving of daar speciaal voor gemaakt. Theaters en musea kunnen bijvoorbeeld een aanvraag doen voor noodzakelijke aanpassingen in de zaalindeling, de foyer of de kassa-apparatuur of het inhuren van extra personeel om het publiek te begeleiden. Alle mogelijkheden en voorwaarden voor ondersteuning staan op www.kickstartcultuurfonds.nl.