donderdag 11 maart 2021

Jongeren kwetsbaar door coronamaatregelen

Jongeren worden hard geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Al bijna een jaar staat hun leven vrijwel stil. De scholen zijn af en aan dicht, er is amper sociaal contact en een groot aantal activiteiten is noodgedwongen afgelast. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel jongeren deze tijd ervaren als frustrerend en stressvol. De kwetsbaarheid van deze groep wordt door de coronacrisis nadrukkelijk aan het licht gebracht. We zien groeiende leerachterstanden, een toename in kansenongelijkheid en jongeren die kampen met financiële en psychische problemen.

 

Fonds 21 ondersteunt projecten die de maatschappelijke kansen van jongeren vergroten – juist in deze tijd maken dit soort projecten het verschil. Helaas worden initiatieven hiertoe door schoolsluitingen en beperkte contactmogelijkheden flink op de proef gesteld. Fonds 21 vindt het hoopgevend om te zien dat organisaties alles in het werk stellen om jongeren juist nu nieuwe perspectieven te bieden. We hebben enorm veel bewondering voor de flexibiliteit, het geduld en de creativiteit van onze aanvragers. Om een beeld te schetsen van de uitdagingen waar organisaties momenteel voor staan, lichten we twee projecten uit.

 

What’s Next

 

In het werk met jongeren zijn verbinding, contact en groepswerk erg belangrijk. Dat geldt ook voor het project What’s Next, een initiatief van Move en SOVEE dat zich richt op beroepenoriëntatie voor bovenbouwleerlingen op het vmbo. Het team, de vrijwilligers, mbo-studenten, werkgevers en coaches staan al maanden te trappelen om de jongeren te begeleiden bij de oriëntatie op hun toekomst. Helaas was een praktische uitvoering van dit project tot nu toe onmogelijk; de coronamaatregelen gooiden steeds roet in het eten. Move en SOVEE wilden niet langer wachten op een versoepeling van de maatregelen en hebben het volledige traject daarom gedigitaliseerd. Trainingen, coaching, bedrijfsbezoeken: alles vindt de komende periode online plaats. Fonds 21 begrijpt dat het volledig digitaal moeten oriënteren op je loopbaan niet ideaal is, maar het kan de jongeren zeker inzichten geven. Ook het individuele contact tussen de jongeren en de gemotiveerde vrijwilligers zal de deelnemers ongetwijfeld goed doen.

 

 

Fok Me Hokje

 

Een groep jongeren die kort voor de uitvoering van hun project is geconfronteerd met de lockdown neemt deel aan Fok Me Hokje, een educatief theaterproject van Studio 52nd over seksuele- en genderdiversiteit. Jongeren schrijven zelf teksten voor een voorstelling over dit onderwerp, waarna professionele theatermakers het opvoeren. Bijzonder aan Fok Me Hokje is dat deelnemers niet alleen theaterteksten leren schrijven. Het project zorgt er bovenal voor dat jongeren persoonlijke verhalen met elkaar delen en op papier durven te zetten. Helaas voor de jongeren en de organisatie ging Nederland vlak voor de opvoering van de voorstelling weer op slot. Ook het verplaatsen ervan blijkt moeilijk, zeker gezien de aanhoudende onzekerheid over de duur van de coronamaatregelen. Ondanks de tegenslagen blijft Studio 52nd zoeken naar mogelijkheden om de theatervoorstelling toch te spelen voor publiek. Hierbij wordt ook aan online aanbod gedacht. Zo worden de teksten van Fok Me Hokje vrijdag 12 februari voorgedragen in een livecast vanuit Pakhuis de Zwijger. Te gast zijn ook een aantal experts en jongeren die hebben meegeschreven.

Contact

Bovenstaande projecten zijn slechts een greep uit de vele uitdagingen waarvoor onze aanvragers momenteel staan. Het maakt duidelijk dat de uitvoering van jongerenprojecten in deze tijd nog meer improvisatievermogen vergt dan normaal. Het is voor organisaties niet gemakkelijk om hun project uit te kunnen voeren en jongeren te bereiken, terwijl ondersteuning in deze tijd juist extra hard nodig is. Fonds 21 voelt een verantwoordelijkheid om jongeren te laten deelnemen aan projecten die hun maatschappelijke kansen vergroten, nu en in de toekomst. Daarom denken we zo veel mogelijk mee met onze aanvragers. Neem dan ook gerust contact met ons op om uw situatie te bespreken.