donderdag 27 juni 2019

Grote musea onderschrijven richtlijn kunstenaarshonoraria

Museum Boijmans Van Beuningen - Change The System

Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag en Museum de Fundatie hebben de richtlijn kunstenaarshonoraria ondertekend. Daarmee is een flinke stap gezet om te komen tot fair practice in de professionele contractpraktijk tussen beeldende kunstinstellingen en kunstenaars. De richtlijn kunstenaarshonoraria is in 2017 ontwikkeld met inbreng van organisaties en belangenverenigingen voor beeldende kunst in Nederland. Uit een enquête uitgezet in 2018 onder zowel kunstenaars als instellingen, blijkt dat vrijwel alle instellingen en zo’n tachtig procent van de kunstenaars de richtlijn inmiddels kent. Twee derde van de instellingen geeft aan de richtlijn ook daadwerkelijk toe te passen.

           

Als fonds met onder meer professionaliteit en kwaliteit als kernwaarden onderschrijft Fonds 21 de richtlijn kunstenaarshonoraria sinds 2017. Bij projecten van kunstinstellingen met werk van beeldend kunstenaars, met een praktijk in Nederland, toetsen we of de richtlijn wordt toegepast. Fonds 21 weegt dit aspect mee in de beoordeling van de aanvraag. Naast de richtlijn kunstenaarshonoraria onderschrijft Fonds 21 ook de Fair Practice Code, die zich richt op een stevigere arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Fair Practice Code