donderdag 7 april 2022

Nieuw Cultuurloket DigitALL versterkt cultuursector via digitale technologie

Cultuurloket DigitALL is een nieuw loket voor grote én kleine culturele instellingen die hun contact met het publiek willen versterken via toepassing van digitale technologie. In dit nieuwe loket continueren zeven private fondsen en de VriendenLoterij hun unieke samenwerking die ze voor coronanoodfonds Kickstart Cultuurfonds in 2020 zijn aangegaan, nu samen met de Gemeente Amsterdam. In de coronacrisis werd digitale technologie al veel gebruikt om het contact met het publiek te behouden en om via de digitale weg een groter, ander publiek te bereiken.

Het nieuwe Cultuurloket DigitALL helpt in een driejarig programma meer cultuurinstellingen in het hele land om de kansen die digitale technologie biedt, te verzilveren en zo sterker te worden. Niet alleen met donaties, maar ook door coaching en workshops aan te bieden, samenwerking te stimuleren en door kennisdeling te organiseren. Theaters, muziekpodia, musea, filmtheaters, festivals en producenten van professionele podiumkunsten kunnen later dit jaar via een open call een donatie aanvragen tot maximaal €250.000.
Bekijk hier de video.

 

Kennis opdoen en ervaringen delen met kennispartners

Cathelijne Broers, woordvoerder namens Cultuurloket DigitALL: “Iedereen met ervaringen met digitale technologie heeft daar al veel van geleerd. Of het om de techniek zelf gaat, over rechtenkwesties, het verdienmodel achter hybride vormen van ondernemerschap, over de marketing die erbij hoort of over wat het betekent voor je organisatie: op alle vlakken valt nog veel meer te leren. Dat geldt niet alleen voor de cultuursector, maar ook voor de financiers achter dit nieuwe cultuurloket. Daarom gaan we samenwerken met drie kennispartners die hun kennis en kunde toevoegen: kennisinstituut voor cultuur en digitale transformatie DEN, innovatie-aanjager Art-Up en kennisplatform voor ondernemerschap Cultuur+Ondernemen.

We besteden binnen ons programma veel aandacht aan het opdoen en delen van kennis en ervaringen, zodat niet iedereen individueel het wiel hoeft uit te vinden. Cultuurloket DigitALL geeft dan ook prioriteit aan samenwerkingsprojecten, waarbij we juist ook kleinere instellingen die een goed plan hebben, willen ondersteunen. Daarom kunnen instellingen met structurele Rijkssubsidie alleen deelnemen, wanneer zij samenwerken met instellingen die geen structurele exploitatiesubsidie van ministerie of Rijkscultuurfonds ontvangen.”

Aanvragen vanaf eind 2022

Online cultuuraanbod en online publiekscommunicatie hebben veel te bieden, niet als vervanging van fysiek en offline maar als blijvende aanvulling. Cultuurloket DigitALL helpt culturele instellingen om te verduurzamen wat de afgelopen jaren is ontdekt en ontwikkeld, om zo het publiek een geweldige ervaring te bieden en nieuw en meer divers publiek te bereiken. Daarvoor kunnen culturele instellingen vanaf eind 2022 een aanvraag indienen via www.CultuurloketDigitALL.nl. Tot die tijd zal Cultuurloket DigitALL op uitnodiging geschikte projecten selecteren om te ondersteunen.

Unieke publiek-private samenwerking

Cultuurloket DigitALL is een unieke publiek-private samenwerking van Prins Bernhard Cultuurfonds, VriendenLoterij, Fonds 21, Gemeente Amsterdam, VSBfonds, VandenEnde Foundation, Stichting Zabawas en het Elise Mathilde Fonds. Het is bijzonder dat zo’n groot aantal private cultuurfondsen met de VriendenLoterij en de overheid de krachten bundelt. Dat gebeurde eerder alleen bij het Kickstart Cultuurfonds.
Kijk voor alle informatie op www.CultuurloketDigitALL.nl.