donderdag 21 december 2017

2017 in cijfers: 274 projecten toegekend

Foto: Morten de Boer

In 2017 heeft Fonds 21 weer een groot aantal belangrijke en interessante kunst- en cultuurprojecten en maatschappelijke projecten voor jongeren, mogelijk gemaakt. Het afgelopen jaar hebben we 763 projectaanvragen ontvangen. Deze aanvragen zijn zorgvuldig behandeld en beoordeeld, conform de algemene voorwaarden en criteria. Voor 2017 had Fonds 21 € 10 miljoen donatiebudget beschikbaar. Aan 274 projecten is gezamenlijk € 9.998.821 toegekend. Het gemiddeld toegekend bedrag is € 36.492.

 

Met enthousiasme maakt Fonds 21 zich op voor 2018, een jaar waarin het fonds opnieuw een breed scala aan projecten wil ondersteunen om een positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving van nu.