woensdag 23 december 2020

Terugblik: Fonds 21 in 2020

Foto: Boijmans Van Beuningen (foto: Aad Hoogendoorn)

Nu de laatste toekenningen van het jaar de deur uit zijn, is het tijd om de balans op te maken. In 2020 heeft Fonds 21 opnieuw een groot aantal kunst- en cultuurprojecten en maatschappelijke projecten voor jongeren mogelijk gemaakt. En dat in een jaar dat vrijwel volledig werd gedomineerd door het coronavirus. Hard getroffen werden veel projecten die zich richten op de maatschappelijke kansen van de vaak toch al kwetsbare jongeren. Zware klappen waren er ook voor de culturele sector. Projecten werden afgelast, verplaatst of kregen een alternatieve invulling. Theaters en musea moesten dicht, mochten weer open en zijn nu weer op slot. Festivals moesten hun programmering omgooien of konden niet doorgaan. Kortom, 2020 was een uitzonderlijk moeilijk jaar voor onze aanvragers, maar ook een jaar waarin zij met allerlei initiatieven hun creativiteit en weerbaarheid hebben getoond. Organisaties haalden alles uit de kast om aanbod te blijven ontwikkelen en een veilige omgeving te creëren voor bezoekers en medewerkers. Gelukkig maar, want juist in moeilijke tijden bieden kunst en cultuur hoop, troost en inspiratie.  

2020 voor Fonds 21

Fonds 21 stond dit jaar voor veel uitdagingen. Thuiswerken werd de norm, afspraken verliepen digitaal en we namen afscheid van algemeen directeur Marie Hélène Cornips. Zij werd per september opgevolgd door Henk Christophersen. De grote onzekerheid bij onze aanvragers zorgde ervoor dat 2020 een zwaar beroep deed op onze veerkracht. Als betrokken fonds is ons er alles aan gelegen om onze aanvragers – naast de uitvoering van ons reguliere beleid - zo goed mogelijk te kunnen bijstaan. Zo initieerden we de Stimuleringsregeling om organisaties aan te moedigen nieuw, coronaproof aanbod te ontwikkelen, waren we partner van Kickstart Cultuurfonds en plaatsten we een coronadossier op onze website met daarin relevante informatie voor onze aanvragers over de gevolgen van het coronavirus. Ook voerden we het afgelopen jaar talloze gesprekken met aanvragers en betrokkenen uit het veld. 

2020 in cijfers

Het afgelopen jaar hebben we 467 projectaanvragen ontvangen, waarvan 412 reguliere aanvragen en 55 aanvragen binnen de Stimuleringsregeling. Deze aanvragen zijn zorgvuldig behandeld en beoordeeld, conform de algemene voorwaarden en criteria. Van de reguliere aanvragen zijn 288 projecten toegekend. Aan deze projecten heeft Fonds 21 in totaal € 10.059.228 besteed. Bovenop de reguliere toekenningen hebben we 49 projecten gehonoreerd binnen de Stimuleringsregeling. Hier is een extra € 1.125.200 aan uitgegeven. Ook heeft Fonds 21 het afgelopen jaar extra gelden vrijgemaakt voor deelname aan Kickstart Cultuurfonds.

2021

Met enthousiasme maakt Fonds 21 zich op voor 2021. Ook in het nieuwe jaar hopen we een breed scala aan projecten te ondersteunen waarmee we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Het donatiebudget voor 2021 is vastgesteld op € 10,6 miljoen. Daarnaast zullen we in 2021 opnieuw bijdragen aan Kickstart Cultuurfonds en blijven we actief zoeken naar mogelijkheden om in deze bijzondere tijd projecten te ondersteunen die van betekenis zijn voor publiek en samenleving.

 

Fonds 21 wenst jullie fijne feestdagen en een gezond 2021!