donderdag 8 november 2018

Governance Code Cultuur 2019

In LantarenVenster in Rotterdam is maandag 5 november de nieuwe Governance Code Cultuur gepresenteerd. Het instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector werd tijdens de conferentie ‘Toezichthouden: de kunst van het tegenspel’ aangeboden aan minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven. De Governance Code Cultuur 2019 borduurt voort op de ontwikkeling van governance in de afgelopen jaren en biedt aan de hand van acht principes handvatten voor het handelen in situaties die ingewikkeld zijn, bijvoorbeeld in het geval van belangenverstrengeling. In de vernieuwde code ligt de nadruk op het creëren, overdragen en bewaren van culturele waarde, waarbij het van belang is dat de artistieke integriteit en onafhankelijkheid door alle partijen wordt gerespecteerd. Daarnaast is de nieuwe code explicieter over de rolverdeling tussen bestuur en toezicht. Fonds 21 onderschrijft de code en vindt dat bewust omgaan met governance essentieel is voor de professionalisering van de cultuursector. De Governance Code Cultuur is opgenomen in onze algemene voorwaarden.

 

 

Bekijk hier de vernieuwde Governance Code Cultuur. De huidige Governance Code Cultuur is hier te vinden. Lees ook het interview met Marie Hélène Cornips, algemeen directeur van Fonds 21, op de website van Cultuur+Ondernemen.