donderdag 19 december 2019

2019 in cijfers: 258 projecten toegekend

Uitvoerenden tijdens Aus Licht
Foto: Aus Licht

In 2019 heeft Fonds 21 weer een groot aantal interessante kunst- en cultuurprojecten en maatschappelijke projecten voor jongeren mogelijk gemaakt. We ontvingen het afgelopen jaar ruim 650 aanvragen. In totaal zijn 258 projecten ondersteund met een financiële bijdrage. Aan de toegekende projecten is het donatiebudget van € 10,2 miljoen uitgegeven. Het gemiddelde bedrag van een toekenning was € 39.535.

 

Met enthousiasme maakt Fonds 21 zich op voor 2020. Ook in het nieuwe jaar hopen we een breed scala aan projecten te ondersteunen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Het donatiebudget voor 2020 is vastgesteld op € 10,4 miljoen.