woensdag 13 juli 2022

Buro Stedelijk: een nieuwe, experimentele plek voor kunst uit Amsterdam en de wereld

Foto: LNDW Studio

Het Stedelijk Museum Amsterdam initieert een nieuwe plek voor veelal opkomende kunstenaars en vormgevers, gevestigd in het gebouw van het Stedelijk Museum zelf. Buro Stedelijk zal geleid worden door een zelfstandige curator, die zoveel mogelijk autonomie zal hebben, en waarvoor vanaf heden geworven wordt. Dit initiatief is ontwikkeld in nauwe afstemming met de Rijksakademie en De Ateliers, die, met hun directeuren en met makers, ook zitting zullen hebben in een onafhankelijke adviesraad. Op die manier kan Buro Stedelijk zo zelfstandig mogelijk binnen het museum opereren, en wordt tevens de specifieke kennis van het artistieke veld gebruikt. 


 
Buro Stedelijk, gesteund door Ammodo en Fonds 21, wil binnen het museum een missing link faciliteren tussen het atelier, de opleidingen, de galerieën en het museum. Het doel is om van Buro Stedelijk een multidisciplinaire plek te maken, met de focus op het productieproces. Het programma wordt in eerste instantie gevoed vanuit de creatieve scene in Amsterdam, maar blijft niet daartoe beperkt en zal ook een internationale dimensie hebben. Een plek waar curatoren, kunstenaars en andere makers de vrijheid hebben om nieuw werk te maken en te presenteren en die een nieuwe impuls zal geven aan de hedendaagse culturele productie in Amsterdam. Een public program wordt integraal onderdeel van het presentatieprogramma. Buro Stedelijk wordt gehuisvest op de begane grond van de oudbouw en zal tijdens eigen avondopenstellingen toegankelijk zijn via de oude ingang aan de Paulus Potterstraat. 

 

 

Vanaf vandaag wordt er geworven voor de vacature van curator van Buro Stedelijk. Er wordt naar gestreefd deze in september bekend te maken.

 

Buro Stedelijk zal naar verwachting vanaf de eerste maanden van 2023 gaan programmeren.