woensdag 6 januari 2016

339 projecten toegekend in 2015

Het afgelopen jaar heeft Fonds 21 in totaal een bedrag van 9,97 miljoen euro toegekend aan projecten voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Al deze 339 projecten zorgen voor een verrijking van onze samenleving.
Binnen Kunst & Cultuur ontvingen 288 projecten een toekenning voor totaal 7,8 miljoen euro, waarvan 14 projecten binnen de programmaregeling Toekomstmuziek! samen 264.000 euro ontvingen. Binnen de pijler Jongeren & Maatschappij ontvingen 51 projecten samen voor 2,1 miljoen euro aan toekenningen om hun projecten te realiseren. De volledige jaarcijfers worden dit voorjaar bekend gemaakt.