Podiumkunsten

Onder Podiumkunsten wordt verstaan: muziek, muziektheater, theater en dans, onder te verdelen in een veelheid aan genres, vormen en cross-overs.

Bekijk gesteunde projecten binnen dit aandachtsgebied.

VOOR ALLE KUNST- & CULTUURPROJECTEN GELDT

 

 • Professionaliteit: de aanvrager is een professionele kunst- of cultuurinstelling en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat.
 • Kwaliteit: er is sprake van een hoge mate van artistieke kwaliteit.
 • Publiek: het project heeft als doel professionele kunst & cultuur toegankelijk te maken voor een breed en/of nieuw publiek.
 • Actualiteit: het project heeft actualiteitswaarde, is relevant, onderscheidend en heeft urgentie en is van aanvullend belang binnen het bestaande kunst- en cultuuraanbod in Nederland.
 • Het project wordt tot stand gebracht door uitsluitend professionele makers en uitvoerenden.
 • Uit het projectplan blijkt professionele en zakelijke kwaliteit.
 • Het project heeft een landelijk bereik; het project bereikt publiek uit het hele land.
 • Projecten die plaatsvinden in regio’s waar relatief gezien weinig kunst- en cultuuraanbod is hebben een pré.
 • Een festival heeft een meerdaagse programmering met een overkoepelende artistieke visie.
 • Een publicatie sluit aan bij het inhoudelijke beleid van Fonds 21. D.w.z. het onderwerp betreft kunst of cultuur (Podiumkunsten, Beeldende Kunsten & Vormgeving, Literaire Kunsten of Film, Mediakunst & Digitale Cultuur) gericht op het Nederlandse publiek. Specifieke criteria publicaties.

 

 

PODIUMKUNSTEN

 

Onder Podiumkunsten wordt verstaan: muziek, muziektheater, theater en dans, onder te verdelen in een veelheid aan genres, vormen en cross-overs.

 

 

SPECIFIEK VOOR PODIUMKUNSTEN GELDT


We willen:

 • ruimte geven aan makers en/of uitvoerenden met een jongere carrière. Daaronder verstaan we makers die ten minste drie jaar zijn afgestudeerd, meerdere producties op hun naam hebben staan en wier werk lof krijgt van pers, publiek en vakgenoten. Omdat we prioriteit geven aan projecten van makers en/of uitvoerenden met een jongere carrière mogen deze aanvragers maximaal 25% van de dekking van een project aanvragen.
   

FESTIVALS:

Het festival heeft een onderscheidend profiel en is aanvullend op het reguliere aanbod van Nederlandse theaters en/of (concert)podia.

 

BEGROTING:

 • U kunt voor het indienen van een projectaanvraag binnen het aandachtsgebied Podiumkunsten gebruikmaken van het gezamenlijk begrotingsformat. Hetzelfde format kan worden gebruikt voor aanvragen bij VSBfonds en Fonds Podiumkunsten.
 • Fonds 21 ziet bij de beoordeling van de aanvraag toe op eerlijke betaling. De Cao Toneel en Dans en honorariumrichtlijnen zijn daarbij richtinggevend.

Projecten

>
>