Film, Mediakunst & Digitale Cultuur

Bij Film, Mediakunst & Digitale Cultuur gaat het om kunst waarbij technologie onderdeel uitmaakt van het maakproces en de presentatie. Het omvat film, videokunst, installaties, internetkunst, websites/applicaties en interdisciplinaire projecten.

Bekijk gesteunde projecten binnen dit aandachtsgebied.

VOOR ALLE KUNST- & CULTUURPROJECTEN GELDT

 

 • Professionaliteit: de aanvrager is een professionele kunst- of cultuurinstelling en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat.
 • Kwaliteit: er is sprake van een hoge mate van artistieke kwaliteit.
 • Publiek: het project heeft als doel professionele kunst & cultuur toegankelijk te maken voor een breed en/of nieuw publiek.
 • Actualiteit: het project heeft actualiteitswaarde, is relevant, onderscheidend en heeft urgentie en is van aanvullend belang binnen het bestaande kunst- en cultuuraanbod in Nederland.
 • Het project wordt tot stand gebracht door uitsluitend professionele makers en uitvoerenden.
 • Uit het projectplan blijkt professionele en zakelijke kwaliteit.
 • Het project heeft een landelijk bereik; het project bereikt publiek uit het hele land.
 • Projecten die plaatsvinden in regio’s waar relatief gezien weinig kunst- en cultuuraanbod is hebben een pré.
 • Een festival heeft een meerdaagse programmering met een overkoepelende artistieke visie.
 • Een publicatie sluit aan bij het inhoudelijke beleid van Fonds 21. D.w.z. het onderwerp betreft kunst of cultuur (Podiumkunsten, Beeldende Kunsten & Vormgeving, Literaire Kunsten of Film, Mediakunst & Digitale Cultuur) gericht op het Nederlandse publiek. Specifieke criteria publicaties.

 

 

FILM, MEDIAKUNST & DIGITALE CULTUUR


Bij Film, Mediakunst & Digitale Cultuur gaat het om kunst waarbij technologie onderdeel uitmaakt van het maakproces en de presentatie. Het omvat film, videokunst, installaties, internetkunst, websites/applicaties en interdisciplinaire projecten.

 


SPECIFIEK VOOR FILM, MEDIAKUNST & DIGITALE CULTUUR GELDT


HEDENDAAGSE (MEDIA)KUNST

Fonds 21 past actief de richtlijn kunstenaarshonoraria toe. Bij projecten met werk van beeldend kunstenaars, met een praktijk in Nederland, toetsen we of de richtlijn wordt onderschreven en toegepast. Fonds 21 weegt dit aspect mee in de beoordeling van de aanvraag.
 

FESTIVALS

Het festivalprogramma biedt een aanvulling op het reguliere aanbod in de Nederlandse filmtheaters en/of presentatie instellingen.
 

MEDIAPRODUCTIES

Mediaproducties kunnen zijn: (artistieke) documentaires (voor bioscoop, televisie of radio), internet- of crossmediale producties. Fonds 21 ondersteunt geen (korte of lange) fictiefilmproducties en geen reguliere omroepproducties.

 

We willen:

 • dat het onderwerp van een mediaproductie past bij het algemene inhoudelijke beleid van Fonds 21; d.w.z. het onderwerp betreft kunst of cultuur gericht op het Nederlandse publiek, of één van de specifieke thema’s van Jongeren & Maatschappij;
 • dat een project publiekgericht is, publieksafname is gegarandeerd door: uitzendgarantie en/of een distributeur voor bioscooprelease (bij een documentaire);
 • een mediapartner en/of een distributeur voor een internetrelease (bij een website/ internet- /crossmediale productie).