Beschrijving van ons aanvraagformulier

Vooraanvraag

Aanvragers die niet eerder een toekenning van Fonds 21 hebben ontvangen, worden na het inloggen en doorlopen van de vragenlijst automatisch doorverwezen naar onze vooraanvraag. De vooraanvraag bestaat uit drie onderdelen: 

 • Projectbeschrijving: algemene gegevens van het project.  
 • Financiën: de totale projectkosten in en het bedrag dat u bij Fonds 21 aanvraagt. Ook voegt u hier de (voorlopige) projectbegroting en het dekkingsplan toe.
 • Organisatie: algemene gegevens van uw organisatie. 

 

Welke bijlagen zijn vereist voor het versturen van een vooraanvraag? 

 • Projectbegroting en dekkingsplan: in de begroting geeft u alle kosten weer die u voor uw project denkt te gaan maken. In het dekkingsplan geeft u alle inkomsten weer die u voor dit project denkt te krijgen. 

 

 

Aanvraag

Aanvragers met een eerdere toekenning van Fonds 21 worden na het inloggen en doorlopen van de vragenlijst automatisch doorverwezen naar ons aanvraagformulier. 

De aanvraag bestaat uit vier onderdelen: 

 • Projectbeschrijving: algemene gegevens van het project. 
 • Financiën: de totale projectkosten en het bedrag dat u bij Fonds 21 aanvraagt.
 • Bijlagen: bij de aanvraag vragen we u een aantal bijlagen mee te sturen over uw project en uw organisatie. Bekijk hieronder welke bijlagen dat zijn.
 • Organisatie: algemene gegevens van uw organisatie. 

 

Welke bijlagen zijn vereist voor het indienen van een aanvraag? 

 • Aanbiedingsbrief: in deze brief kunt u algemene informatie over het project kwijt. U mag zelf bepalen welke informatie de brief bevat en hoe lang de brief is. Zorg ervoor dat de aanbiedingsbrief een (digitale) handtekening van een tekenbevoegd persoon van de organisatie bevat.
 • Projectplan: hierin staat alle informatie over uw project beschreven. Wat houdt het project precies in? Hoe en waar gaat u dit uitvoeren? Voor wie is het project bedoeld? Lees hier ook onze tips voor een goed projectplan.
 • Projectbegroting en dekkingsplan: in de begroting geeft u alle kosten weer die u voor uw project denkt te gaan maken. In het dekkingsplan geeft u alle inkomsten weer die u voor dit project denkt te krijgen.
 • Financieel jaarverslag: bij de aanvraag dient de meest recente jaarrekening van de organisatie te worden meegestuurd. Mits beschikbaar ontvangen we ook graag het meest recente jaarverslag. Let op: de jaarrekening dient óf een controleverklaring van een onafhankelijke accountant te bevatten óf te zijn ondertekend door minimaal twee bestuursleden van de organisatie (namen + handtekeningen). Mocht uw organisatie recent zijn opgericht waardoor er nog geen jaarrekening beschikbaar is, dan kunt u hier een document met daarin een korte toelichting daarop uploaden.
 • Uittreksel KvK: een uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw organisatie dient (digitaal) gewaarmerkt te zijn en mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Let op: een bewijs van registratie, een online inzage en een bedrijfsprofiel zijn géén geldige uittreksels. 
 • Statuten: de statuten van uw organisatie moeten zijn ondertekend en/of gestempeld door een notaris.
 • Extra documentatie: mocht u meer informatie willen toevoegen aan uw aanvraag dan de hierboven genoemde documenten, dan kunt u deze hier uploaden, bijvoorbeeld een speellijst (bij een theatervoorstelling) of een bruikleenlijst (bij een tentoonstelling). 

 

 

Codes

Fonds 21 onderschrijft de codes Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit & Inclusie. Binnen onze pijlers Kunst & Cultuur en Kunst & Educatie vragen we onze aanvragers dit ook te doen. In het aanvraagformulier kunt u aangeven of uw organisatie deze codes onderschrijft. Zo niet, dan verzoeken wij u dit toe te lichten. 

 

Lees meer over de codes: 

 

 

Ga terug naar Aanvragen