DE AANVRAAG: Een goede voorbereiding is het halve werk

Wilt u Fonds 21 een bijdrage vragen voor uw project? Dat kan via een speciale pagina op deze website. Doorloop de vragen, meld u aan en dien de aanvraag in. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen.

Check onze voorwaarden

Voordat u de test doet, is het verstandig om u te verdiepen in onze voorwaarden.  


Registreer en log in
Om een aanvraag te kunnen invullen, moet u geregistreerd en ingelogd zijn. We hebben daarvoor uw naam en e-mailadres nodig, het KvK nummer en de contactgegevens van uw organisatie. U ontvangt van ons een e-mail met een registratielink. Pas als u die aanklikt, kunt u inloggen.

Vul de aanvraag in
Eenmaal ingelogd, kunt u een aanvraag invullen. Wilt u dat proces onderbreken? Geen probleem: de gegevens die zijn ingevoerd, worden automatisch opgeslagen. U kunt tijdens het invullen ook antwoorden wijzigen en de verplichte bijlagen toevoegen.

Verzend de aanvraag
Via de knop onderaan op de aanvraagpagina stuurt u ons de aanvraag toe. Dat kan pas als alle onderdelen compleet zijn ingevuld. U ontvangt dan per e-mail een activatielink om de aanvraag te voltooien. Pas als u op die link klikt, nemen wij het verzoek in behandeling. 

Wees bereikbaar
Als we zien dat de aanvraag niet voldoet aan onze voorwaarden of als we vragen hebben, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op. U ontvangt maximaal vier maanden na de activatiedatum een besluit.

Wacht op bericht
Als we de aanvraag toekennen, krijgt u een toekenningsbrief met de voorwaarden voor ondersteuning. Hebt u vragen na de toekenning? Dan kunt u contact opnemen met onze adviseur. Zijn of haar contactgegevens staan in de toekenningsbrief.

 

Ga naar Aanvragen

Als uw aanvraag is toegekend

Stuur alle verzoeken en informatie naar: info@fonds21.nl, ter attentie van de behandelend adviseur. Vermeld in de onderwerpregel het referentienummer van uw project.

Kijk bij Downloads voor de genoemde formulieren.

 

Geef aanvullende informatie of inhoudelijke wijzigingen tijdig door. Een verandering van de gegevens kan gevolgen hebben voor een advies of toekenning. Gebruik bij een financiële wijzigingen (bijvoorbeeld een wijziging in de uitgaven of in het dekkingsplan) altijd uw ingediende begroting en geef helder in toegevoegde kolommen aan wat er ten opzichte van deze begroting is veranderd. Bij een afwijkingen tussen de ingediende begroting en de actuele werkbegroting van meer dan 20%, kan er een bijstelling en/of heroverweging van het toegekende bedrag plaatsvinden.

 

Voorschot: U kunt maximaal 75% van het toegekende bedrag als voorschot uitgekeerd krijgen. We hebben daarvoor de volgende documenten nodig:

  • Ingevuld en ondertekend formulier bevoorschotting.
  • Begroting met dekkingsplan (in twee kolommen indien de begroting is gewijzigd na het indienen van uw aanvraag).

Incomplete verzoeken tot bevoorschotting kunnen wij niet in behandeling nemen. Zorg ervoor dat u alle gevraagde documenten op de juiste wijze aan ons toestuurt, zodat wij uw verzoek vlot kunnen afhandelen.

 

Eindafrekening

Voor de eindafrekening verwachten wij van u de volgende documenten: 

  • Evaluatieformulier;
  • Formulier betalingsverzoek;
  • Inhoudelijke verantwoording;
  • Financiële verantwoording;
  • Controleverklaring van de onafhankelijke accountant (alleen bij een toekenning van € 25.000 of meer)
  • alle relevante visuele documentatie;
  • twee exemplaren van alle verschenen publicaties.

Plaats bij uw afrekening de kosten en inkomsten (net als bij de bevoorschotting) naast de ingediende wensbegroting en/of bevoorschotting. Een afwijking van meer dan 20% waarvan wij niet op de hoogte zijn, kan gevolgen hebben voor de hoogte van onze bijdrage. Het volledige of resterende percentage wordt overgemaakt wanneer u aan de toekenningsvoorwaarden hebt voldaan. Uw verzoek wordt binnen twintig werkdagen verwerkt. Als u binnen drie maanden na realisatie van het project niet aan alle voorwaarden heeft voldaan, vervalt het recht op de (resterende) financiële bijdrage.