Programma: Jongeren & Psychische Gezondheid

De impact van de coronapandemie op de psychische gezondheid van jongeren is enorm. Experts luiden hierover de noodklok: apathie, eenzaamheid, depressiviteit en andere psychische klachten nemen verder toe. Jongeren kunnen hier de rest van hun leven last van houden. Met het programma Jongeren & Psychische Gezondheid komt Fonds 21 in actie. Tot eind 2022 geven we prioriteit aan projecten die de psychische gezondheid van jongeren in tijden van corona verbeteren.

Bekijk gesteunde projecten binnen dit aandachtsgebied.

De aanvraag moet uiterlijk 31 december 2022 bij ons binnen zijn. Let op: het gaat hier om de definitieve aanvraag, een vooraanvraag zien we niet als definitieve aanvraag.

 

 

 

 

Voor alle projecten Jongeren & Psychische Gezondheid geldt: 

 • Het project richt zich op het verbeteren van de psychische gezondheid en het tegengaan van eenzaamheid onder jongeren.
 • Het percentage van de bijdrage van Fonds 21 mag maximaal 50% van de begroting bedragen. De resterende dekking kan in de vorm van een (gekapitaliseerde) eigen bijdrage, inkomsten uit afname van het project of bijdragen van partners en/of andere financiers.  

   

 

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning is het een vereiste dat:

 • project zich uitsluitend richt op jongeren tussen 12 en 30 jaar;
 • het project voor de deelnemers specifieke, meetbare leerdoelen benoemt, waar na afloop van het project op geëvalueerd kan worden;
 • het project een hoge pedagogische en didactische kwaliteit heeft:
  • Inhoud en vorm sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep.
  • De aanpak, methodiek en samenwerkingsvorm met jongeren zijn overtuigend, onderbouwd, helder en concreet beschreven.
  • Trainers, (gast)docenten, coaches, maatjes en/of peer educators hebben een relevante achtergrond en zijn goed toegerust op hun taken;
 • het project vraaggericht is en deelname van jongeren aannemelijk is gemaakt. Dit kan online en/of offline deelname zijn;
 • het project voor Fonds 21 van voldoende omvang is. Dit kan zich vertalen in bereikaantallen, maar bijvoorbeeld ook in de intensiteit van het project voor de deelnemers; In financiële zin betekent dit dat een projectbegroting over het algemeen op minimaal € 50.000 uitkomt. 

  

  

Daarnaast vinden we het belangrijk dat:

 • het project innovatieve meerwaarde heeft voor de sector waarin het plaatsvindt en er aandacht is voor het delen van de kennis die wordt opgedaan;
 • het project bij succes opgeschaald kan worden. Aan zulke opschaling kan Fonds 21 bijdragen;
 • de aanvrager ervaring heeft in het werken met de doelgroep en het uitvoeren van vergelijkbare projecten;
 • het project, als deze geheel of gedeeltelijk plaatsvindt binnen het onderwijs, aansluit op de behoefte van scholen;
 • het projectplan aandacht besteedt aan diversiteit en inclusie. 

  

  

Dit doen we niet:

 • Projecten waarvan de financiering van activiteiten valt onder de verantwoordelijkheid van de overheid of zorgverzekeraars.
 • Projecten die enkel gericht zijn op het opleiden voor een beroep of vak.
 • Projecten met een sterke focus op sport, spel en vrijetijdsbesteding.
 • Projecten in het kader van gezonde of veilige leefstijl.
 • Projecten waaraan deelname geheel vrijblijvend en/of kortdurend is (bijvoorbeeld: inloopactiviteiten, programmareeksen, conferenties, awards, websites, apps of online platforms).
 • Het ontwikkelen van lesmateriaal voor scholen.