woensdag 8 februari 2017

Young in Prison: creatieve workshops voor jonge gedetineerden

Het project Creativiteit Bevrijdt van Young in Prison (YiP) stimuleert gedetineerde jongeren om een ondernemende houding aan te nemen richting terugkeer naar school, werk en zelfstandig wonen. Met creatieve workshops werken de jongeren aan belangrijke competenties als ‘omgaan met stress’ en ‘samenwerken’. De workshops worden gegeven door docenten die fungeren als rolmodel voor de jongeren. YiP  begeleidt de jongeren zowel in de gevangenis (pre-release programma) als na vrijlating (post-release programma). Met een meerjarige toekenning van € 60.000 voor 2016 en 2017 steunt Fonds 21 het programma in de justitiële jeugdinrichtingen in Sassenheim, Lelystad, Veenhuizen, Spijkenisse en Breda.

Succesvol zomerprogramma

Eén van de hoogtepunten van 2016 was het zomerprogramma in de jeugdgevangenis in Spijkenisse. Negentig jongeren werkten daar drie weken lang aan verschillende eindpresentaties. Zo werd een dichtbundel gemaakt, (rap)songs geschreven en voorgedragen, trad er een brassband op en maakten jongeren een korte videoreportage. Voor de eindpresentaties werden ook de ouders van de gedetineerden uitgenodigd.

 

Het zomerprogramma heeft YiP laten evalueren door de Hogeschool Leiden. Daaruit bleek niet alleen dat jongeren het programma zeer waardeerden, ze gaven ook aan dat ze veel hadden geleerd binnen de individueel gestelde leerdoelen.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project omdat Young in Prison jongeren aanmoedigt ondernemend te zijn en richting te geven aan een nieuw leven waarin school, zelfstandig wonen en werken een prominente rol spelen. De organisatie werkt met docenten die rolmodellen zijn voor de jongeren. Onderzoek wijst uit dat de aansluiting van het verblijf in justitiële jeugdinrichtingen op de tijd na vrijlating door de jongeren als onvoldoende wordt ervaren en dat YiP deze kloof helpt te overbruggen. Met het post-release programma voorziet YiP in een duidelijke behoefte.

Meer informatie

www.younginprison.org