Stimuleringsregeling Kunst & Cultuur

De impact van het coronavirus op het culturele aanbod is enorm. Veel projecten en activiteiten die in 2020 gepland waren zijn afgelast dan wel uitgesteld. Fonds 21 voelt zich betrokken bij zijn aanvragers en wil bijdragen om er samen voor te zorgen dat in deze moeilijke tijd het culturele aanbod niet verschraalt.

 

Met de stimuleringsregeling wil Fonds 21 professionele instellingen stimuleren nieuw, coronaproof aanbod te ontwikkelen dat nog in 2020 wordt gerealiseerd. De stimuleringsregeling is geopend tot en met 31 augustus. Fonds 21 behandelt alle aanvragen die in deze periode worden ingediend. Wij beoordelen niet op basis van volgorde van binnenkomst, maar op basis van weging van uw plan.

 

 

Deelnemen aan de stimuleringsregeling?
 

Voordat u een aanvraag kunt indienen via de website, ontvangen we eerst graag per e-mail (stimuleringsregeling@fonds21.nl) een samenvatting van het projectvoorstel (maximaal één A4), een voorlopige begroting en een voorlopig dekkingsplan. Op basis hiervan ontvangt u binnen vijf werkdagen een reactie of uw project in aanmerking komt voor de stimuleringsregeling.

 

 

Wat kunnen aanvragers van ons verwachten?

 

  • Korte behandeltermijn: maximaal vier weken (met uitzondering van projectaanvragen met een aanvraagbedrag boven de 50.000 euro).
  • Coulance wat betreft onze eis van een gespreide dekking. In voorkomende gevallen is Fonds 21 bereid een stevige bijdrage te leveren. De eigen bijdrage van de aanvrager kan ook in de vorm van gekapitaliseerde eigen uren.

 

 

Op de stimuleringsregeling zijn onderstaande aangepaste algemene voorwaarden van toepassing:

 

  • Het project is nieuw ontwikkeld en heeft betrekking op een van de disciplines binnen de pijler Kunst & Cultuur van Fonds 21.
  • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten met een duidelijk begin en einde, waarbij het project nog dit jaar (2020) wordt gerealiseerd en uitvoerbaar is binnen de huidige coronamaatregelen.
  • Het aangevraagde bedrag is minimaal € 10.000.
  • De aanvrager is een Nederlands rechtspersoon: een Nederlandse stichting, vereniging, bv of nv zonder winstoogmerk. Een stichting, vereniging, bv of nv in oprichting is geen rechtspersoon en kan ook geen aanvraag indienen. Van nv's en bv's komen alleen projecten met een sociale missie (waarbij de winst voor dat doel wordt ingezet) in aanmerking voor ondersteuning. Rijks- en gemeentemusea en rijks- en stadsarchieven kunnen ook voor ondersteuning in aanmerking komen.
  • Fonds 21 ziet bij de beoordeling van de aanvrager toe op naleving van de Fair Practice Code.
  • Fonds 21 hecht waarde aan goed toezicht en bestuur en ziet bij de beoordeling van de aanvrager toe op naleving van de Governance Code Cultuur.
  • Het project wordt gerealiseerd in het Koninkrijk der Nederlanden. De resultaten zijn in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk toegankelijk voor de samenleving.
  • De aanvraag wordt digitaal, compleet en correct ingediend. Alle vereiste bijlagen zijn meegestuurd.

 

Lees ook onze gronden voor directe afwijzingen.

projecten binnen deze categorieBekijk meer projecten